Project Affuit Bomkanon

Dit project betreft het maken van een walaffuit voor het Bomkanon, wat nu in de geschutsbatterij op Bastion 2 op boomstammetjes ligt. Het project wordt deels uitgevoerd door aannemers en grotendeels door vrijwilligers.

In 2022 en 2023 is de technische en financiële haalbaarheid bekeken en zijn er subsidies aangevraagd.
Nadat een subsidie van de provincie was vastgesteld is in november 2023 gestart met het aanvragen van fondsen.

Toen was ook duidelijk, dat er op voldoende financiële middelen gerekend kon worden om het project te gaan uitvoeren.

Op deze pagina zal op onderliggende pagina’s een fotoverslag van dit project worden opgebouwd, zo mogelijk per week.