Sponsoring

Op deze pagina geven wij aan, welke personen, instanties en bedrijven onze activiteiten steunen, in natura of met een financiële bijdrage.  Dit kunnen specifieke activiteiten betreffen, zoals hieronder vermeld:

Project VIS-kazemat:

 

Wat gaan we doen?

Het restaureren en geschikt maken voor bezoek tijdens rondleidingen en Open Monumentendag van de VIS-kazemat gelegen bij de Vijfde Uitgang te Gorinchem.
Deze kazemat (betaald door de Vries Robbé) werd in 1930 gebouwd volgens het Voorschrift Inrichtingen Stellingen (V.I.S.), als compensatie voor het verloren gaan van schootsveld door de uitbreiding van het staalconstructiebedrijf de Vries Robbé.
Er moet een toegangspad, aansluitend op het bestaande wandelpad worden gemaakt en een replica toegangsdeur. Verder moet ijzerwerk in de kazemat geconserveerd en gerepareerd worden en zal er replica houten meubilair worden aangebracht, De kazemat wordt ook voorzien van drainage en een elektrische-aansluiting.

Wat hebben we nodig?

Sponsoring in natura: denk hierbij aan materialen voor de elektra, de bestrating, stalen grondkerende wand, stalen onderdelen, grendels, sloten, vurenhouten planken, hardhouten planken, verf, RVS betonankers e.d. maar ook personen die willen helpen met het leegruimen en bezemschoonmaken van de VIS-kazemat.
Financiële sponsoring: de Werkgroep vesting Gorinchem is onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum en deze is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI.
Degene die HVOG een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. U kunt schenkingen dus doen op bankrekeningnummer: NL 21 ABNA 0472264761 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Gorcum, o.v.v. VIS-kazemat.

Wat krijgt u ervoor terug?

  • Een publiek toegankelijk monument in de vesting Gorinchem.
  • Een vermelding op deze website en aandacht op social media als donateur.
  • Een schenking van € 500,00 of meer geeft recht op een naamsvermelding op een messing schild in de VIS-kazemat.
  • Sponsors groot of klein krijgen een naamsvermelding (en bedrijven met hun bedrijfslogo) op deze pagina.
  • Voor bedrijven is betrokkenheid bij dit project waarin gemeente, bedrijven en burgers participeren, natuurlijk ook een pluspunt in het kader van maatschappelijk betrokken en verantwoord ondernemen.

U kunt informeren, of u aanmelden als sponsor bij: hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Meer informatie betreffende de VIS-kazemat zelf:

Onze sponsors voor dit project:

 

DAMEN SHIPYARDS
Avelingen-West 20
P.O. Box 1
4200 AA, Gorinchem
info@damen.com

  • Sponsoring: fabricage van een replica stalen deur.


Kok Lexmond bv
Achthoven 23a
4128 LV Lexmond
info@koklexmond.nl

  • Sponsoring: levering en maken grondkering, drainagesysteem en toegang via een verhard pad, aansluitend op het bestaande wandelpad.

Isero Gorinchem
Industrieterrein Papland
Papland 6a
4206 CL, Gorinchem
E-Mail: gorinchem@isero.nl

  • Sponsoring: levering van twee Lips sloten voor de buitendeur van de kazemat.

Bergman Media
Techniek weg 17
4207 HC, Gorinchem
info@bergman.media.nl

  • Sponsoring: druk flyers sponsor actie.

Gorkumse Fietskoerier
Keizerstraat 44a
4201 XR  Gorinchem
info@degorkumsefietskoerier.nl

  • Sponsoring: verspreiding van de sponsoractie flyers.

Wij kunnen nog meer sponsors gebruiken, informeer bij hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl