Werkgroep

De Werkgroep Vesting Gorinchem (WVG) is eind 2014 opgericht en bestaat nu uit 7 personen.

Doelstelling:
Werkgroep Vesting Gorinchem (WVG) stelt zich ten doel om meer aandacht en waardering voor de Gorinchemse vestingwerken te verkrijgen en Gorinchem meer als vestingstad te profileren.

Meedoen:
Staat u ook achter onze doelstelling, heeft u interesse in vestingwerken en/of krijgshistorie en lijkt het u leuk om in groepsverband hierover van gedachten te wisselen en activiteiten te ondernemen? Meldt u dan aan bij de Werkgroep Vesting Gorinchem, klik op het hoofdje contact, bovenaan de pagina.
Om de doelstelling te verwezenlijken doet de werkgroep de onderstaande soorten activiteiten.

Activiteiten:

  • Studie
  • Excursies en studiebezoeken
  • Archiefonderzoek
  • Promotie
  • Voorlichting
  • Lezingen
  • Bevorderen vestingtoerisme
  • Rondleidingen
  • Exposities
  • Restauratie en reconstructieprojecten

Zie voor de daadwerkelijk uitgevoerde of actuele activiteiten onder het hoofd activiteiten bovenaan deze pagina.