Ravelijn 2

De inrichting van Ravelijn 2 van de vesting Gorinchem
 
Ravelijn 2
Ravelijn 2 (klik erop om voor een grotere weergave).
 

Dit is een kaartfragment, uit een kaart van het oostelijke deel van de Gorinchemse vestingwerken.  Op dit kaartfragment is Ravelijn 2 te zien. Dat is het Ravelijn, waarop nu volkstuintjes zijn.  Hierop is mooi te zien, hoe de Ravelijnen waren ingericht.Kijken we van links naar rechts, dan zien we, dat het Ravelijn in het midden begint met een kom vorm. Troepen en wapens werden namelijk per roeiboot naar het Ravelijn vervoerd en daar kon men beschut aanleggen. Er zijn terreinhoogten aangegeven in meters boven N.A.P.

Langs de linkerzijde (achterzijde) is dan ook een laag pad op een niveau van +1,63m en dan is er een klein talud naar +2,25m. Dit is de hoogte van het hele binnenterrein.

Verder naar rechts in de punt van de Ravelijn, zien we een oprit omhoog, met een aftakking naar twee zijden, waarmee men op een wal komt met een niveau van +3,45m .
Deze wal heeft een borstwering van +5,4m. Een verschil van 1,95m.
Op de wal, achter borstwering staande, was men dus geheel gedekt tegen vijandelijk vuur.

Tussen het getal +3.45 en +5.4 zien we nog wat strepen staan. Dat is een kleine verhoging, een opstapje, ofwel een Vuurstep. Een musketier kon hierop gaan staan en kwam dan net met hoofd en schouders boven de borstwering uit, om zijn musket af te kunnen schieten.
De musketier heeft dan ook een vrij schootsveld en om nog wat naar beneden te kunnen richten, loopt de borstwering ook nog schuin af van +5,4m naar +4,85m. Dit schuine bovenvlak heet in vesting termen een Plongé. Dit is net als de gracht blauw gemaakt, dat is heel verwarrend, want dit is geen water.

We kunnen dus gelijk concluderen, dat er op de wallen langs de flanken van de Ravelijn dus geen kanonnen werden gebruikt, want de borstwering is daarvoor te hoog. We zien hierin ook geen vuursleuven getekend (in vestingtermen heten dat Embrasures).

Echter in het midden loopt de oprit nog verder omhoog, naar een hoger plateau, op +5,45m en hier is de borstwering ook verhoogd tot +6,25m. Hier is het verschil tussen het plateau en borstwering dus maar 80cm.

Hieruit kunnen we concluderen, dat dit plateau bedoeld was voor de opstelling van een klein kanon.
Verder kunnen we uit het geheel dan ook afleiden, dat een Ravelijn ingericht was, om verdedigd te worden door een sectie Musketiers en enkele artilleristen met één klein kanon.

Vanaf het Plongé niveau van 4,85m boven NAP is er dan een steil talud naar beneden, naar het niveau langs de gracht, van +1,63m. De groene bolletjes hier, zijn waarschijnlijk knotwilgen en de groene strook is een meidoorn haag. Voor de uitvinding van het prikkeldraad, weden deze ondoordringbare struiken, met veel scherpe doornen, gebruikt, om het bestormen van de wallen te bemoeilijken.

Het borstwering niveau van de hoofdwal varieert tussen +6,8m en 9,5m.
Dus vanaf de hoofdwal had men een vrij schootsveld over de wallen van de Ravelijnen heen.
De wallen van de Ravelijnen, waren op hun beurt weer voldoende hoog, om over het Glacis aan de overzijde van de gracht heen te kunnen schieten.
Het Glacis liep vanuit het veld flauw omhoog tot ongeveer +3,65 meter.
Het niveau van het pad (in vestingtermen Gedekte weg) langs de buitenzijde van de gracht was ca. +1,90m. Een verschil van 1,75m en ook hier was een vuurstep voor een musketier.

We moeten hier dus concluderen, dat men hier maar beter kleine opdondertjes op kon stellen en de langere musketiers naar de Ravelijnen sturen.

Wanneer je langs de volkstuintjes op het Ravelijn loop, zijn nog vaag terrein verhogingen herkenbaar, welke de plaats aangeven van de wallen, ook bij de tuintjes op het Glacis, is de het einde van het Glacis bij de Gedekte weg nog duidelijk aan een verhoging van het terrein te zien.

Naar MENU