OUDE HOLLANDSE WATERLINIE DIJKPOSTEN

Dijkposten Castor - Pollux - Dalem - 't Spoel

In de tijd van de Bataafse Republiek, bij de inval van de Fransen, in het najaar van 1774 werd de Oude Hollandse Waterlinie in werking gesteld. In ons gebied werden daarvoor op aanwijzing van Willem V de dijken doorgestoken (coupures gemaakt), aan de Lek ter hoogte van ’t Spoel bij Culemborg en aan de Merwede bij Dalem. Om te voorkomen, dat de Fransen de gaten zouden dichten, werden er vlak achter deze coupures, kleine schansen gemaakt, z.g. Dijkposten. Er was dus de dijkpost “aan het Spoel”, bij Culemborg, maar ook bij Asperen waren er dijkposten ter weerszijden van de Linge, genaamd Castor en Pollux. En aan de Merwede (volgens de middelste afbeelding bij Dalem) de dijkpost Hercules. De dijkpost Hercules bestond uit een hoge geschutsbank, voorzien van een borstwering met schietsleuven, dwars op de dijk gemaakt, geschikt voor het opstellen van 5 kanonnen en een stukje terug, links binnendijks eenzelfde verdedigingswerk voor de opstelling van 2 kanonnen. 5 kanonnen konden dus van voren en 2 kanonnen flankerend, de coupure in de dijk bestrijken.

Dijkpost Hercules bij Dalem met Gorinchem detail Charles Fuzçij d’Ablincourt rond 1795 vergroot met pijl

Dit is een fragment van een kaart van Charles Fuzçij d’Ablincourt van rond 1795, met Gorinchem en bij de rode pijl de coupure. We zien, dat deze dus helemaal niet bij Dalem was, zoals veel gedacht, maar meer richting Vuren, ter hoogte van Loevestein. Een paar honderd meter ten westen van het punt, waar nu fort Vuren ligt.

Dijkpost Hercules bij Dalem op kaart Charles Fuzçij d’Ablincourt 1795 detail vergroot

Hier is meer op de dijkpost ingezoomd. We zien hier leesbaar de tekst Coupure met daarachter (met zwart dwars over de Dijk aangegeven) de dijk post Hercules. De 2e batterij, links binnendijks is niet aangegeven.