De Oude Hollandse Waterlinie

1672 het rampjaar, de Republiek der Verenigde Nederlanden werd aangevallen door een coalitie van Frankrijk, Engeland en enkele Duitse staten, op initiatief van de Franse Koning Lodewijk de 14e. Hoewel leger en vloot van de Republiek ver in de minderheid waren versloeg admiraal Michiel de Ruyter de Engelsen op zee en op land werd op het laatste moment het enorme Franse leger nog net tegen gehouden door een aaneenschakeling van haastig onder water gezette polders, wat al snel bekend werd als de Hollandse Waterlinie.

Meer weten over de krijgshistorische aspecten en de rol van de vesting Gorinchem in het rampjaar ?

Lees dan de volgende artikelen:

— Deel 1: Rampjaar 1672; een waterlinie wordt gesteld; Gorinchem is onwillig!

— Deel 2: Rampjaar 1672; een waterlinie wordt gesteld; Gorinchem is onwillig!

— Deel 3: Rampjaar 1672; een waterlinie wordt gesteld; Gorinchem is onwillig!

— Deel 4: Rampjaar 1672; een waterlinie wordt gesteld; Gorinchem is onwillig!

— Deel 5: Rampjaar 1672; een waterlinie wordt gesteld; Gorinchem is onwillig!

1774 de Fransen vallen weer ons land binnen en de Hollandse Waterlinie wordt weer in werking gesteld. Dit gebeurd nog op veel plaatsen door een groot gat te graven in de dijk. Bij deze doorgravingen, coupures genoemd, worden dijkposten ingesteld ter bewaking en verdediging.

Die dijkposten bestaan uit geschutsbatterijen waarmee de bemanning van zo’n dijkpost de coupure kan bestrijken met kanonnen, om te zorgen, dat de Fransen niet de kans krijgen om de coupure te dichten.

Meer weten over de dijkposten in het gebied bij Gorinchem?

Zie: — Oude Hollandse Waterlinie dijkposten

Meer wetenswaardigheden over de Oude Hollandse Waterlinie volgen t.z.t.