Kasteel de Blauwe toren deel 3

Kasteel “De Blauwe Toren” is tussen 1460 en 1465 gebouwd door Karel de Stoute. De meeste Gorkummers hebben wel van dit kasteel gehoord en er een plaatje van gezien. Maar hoe zag het er nou verder uit en waar heeft het precies gestaan? Dit is deel 3 van mijn verhaal over de uitleg en locatie van dit bijzondere kasteel.

Plattegrond Gorinchem 1558

De plattegrond uit 1558 van Jacob van Deventer, is een handgetekende kaart. Op dit soort kaarten kloppen de verhoudingen vaak niet helemaal. Wat op deze kaart het minste zal afwijken t.o.v. de huidige situatie, is de loop van de Lingehaven, de positie van de drie bruggen en de loop van de oude hoofdstraten.

Locatie de Blauwe toren

In MS Word kan een afbeelding doorzichtig worden gemaakt, waarna vervolgens die zaken, welke moeten worden behouden worden getraceerd. Dit gaat deels automatisch en werkt verre van perfect. De hiermee overgenomen elementen van de kaart van Jacob van Deventer zijn: witte paden, welke de overgenomen hoofdstraten en bruggen zijn, waarbij automatisch ook een stuk bebouwing word meegenomen.
Verder als strepen gearceerd, het water van de Lingehaven. En de grote torens van kasteel De Blauwe Toren.

Helaas kon ik de rest van het kasteel en de stadsmuren niet overnemen, want dan werd een groot deel van de kaart automatisch meegenomen en dus ondoorzichtig, waardoor de locatie op topografische kaart weer niet duidelijk was te zien.

De overgenomen hoofdstraten zijn van noord naar zuid de Arkelstraat en de Molenstraat. En van west naar oost de Gasthuisstraat, Hoogstraat en de Burgstraat.
Dit heb ik over een topografische kaart van Gorinchem geplakt en zodanig gedraaid, dat de Lingehaven en hoofdstraten in de goede richting lopen. Vervolgens uitgezoomd, zodat de bruggen kloppen en de straten zo goed mogelijk aansluiten op de topografische kaart.

Het blijk dus, dat de grote torens van kasteel De Blauwe toren stonden, waar nu Bolwerk 6 is en dat de toegangspoort, daar was, waar de opgang naar de wal vanuit het einde van de Molenstraat, langs de Tolkazerne loopt.
Bolwerk 6 is dus op de stevige fundamenten van de grote torens gemaakt en de huidige wal langs de Duveltjesgracht naar de Tolkazerne loopt hetzelfde, als vroeger de buitenmuur van kasteel de Blauwe Toren liep.

Tot zo ver deze verhandeling in drie delen, over kasteel De Blauwe Toren, met als afsluiter nog een mooi plaatje, echter met een verkeerde naamgeving.

Kasteel de Blauwe Toren als Van Arckel