De Willemskazerne

De Willemskazerne

De Willemskazerne omstreeks 1897 voor de latere verbouwingen (afbeelding afkomstig uit het boekje “Gorinchem in beeld”, uitgegeven door boekhandel J.H. Knierum in 1897) Willemskazerne op het Kazerneplein, ervoor opgestelde manschappen. Ansichtkaart uitgave van J.M. van Eck in Gorinchem, nummer 4290) rond 1900.
Aankondiging verbouwing, uit De Gorcumer d.d. 09-03-1938 In 1938 wordt de Willemskazerne wederom verbouwd om meer manschappen te kunnen herbergen, een volledige verdieping wordt toegevoegd. Deze kazerne zal dan zijn laatste verschijningsvorm krijgen. Schetsontwerp verbouwing Willemskazerne 1938 (Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
De Willemskazerne op het Kazerneplein, uitgebreid met de derde verdieping en brandtrappen. Ernaast staat de rijwielstalling (foto eind jaren 1930) Overzicht verandering Willemskazerne Gorinchem