Museum wint prijs

Fly-over fort Vuren, georganiseerd door Sky of Hope en vliegeniersmuseum.

De regio valt in de prijzen dit jaar; na de uitreiking van de Oude Hollandse Waterlinie prijs aan de Werkgroep Vesting Gorinchem, is nu Sky of Hope WO2 & Vliegeniersmuseum in fort Vuren in de prijzen gevallen en heeft de juryprijs van de Gouden Gelderse Roos gekregen.

De prijs werd uitgereikt door Erfgoed Gelderland, een coöperatie waarin circa 180 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis delen en het erfgoed presenteren. Erfgoed Gelderland staat voor Samen Verleden Toekomst Geven. Om dit kracht bij te zetten reikt Erfgoed Gelderland vanaf 2017 een tweejaarlijkse erfgoedprijs uit: de Gouden Gelderse Roos. De Gouden Gelderse Roos is er voor erfgoedprojecten en activiteiten met impact.

Op een particulier initiatief is vanuit de historische verenigingen binnen de gemeente Lingewaal de Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegeniers Lingewaal ontstaan, met als doel de in de regio in WO2 neergestorte geallieerde vliegtuigbemanningen te herdenken en die geschiedenis onder de aandacht te brengen. Dit is zeer goed en mooi gedaan middels een museum en een herdenkingsroute “Sky of Hope” voorzien van “Memorial Boards”. Hierbij is bijzonder, dat ook is gezorgd voor grote betrokkenheid van de families van de vliegers.

Herdenkingsroute Sky of Hope met “Memorial Boards”.

U ziet het; deze geschiedenis heeft zich gewoon in onze achtertuin afgespeeld; het Dalemse, Vurense en Herwijnse veld, zoals dat heet, ofwel: polder.
Enkele leden van de Werkgroep Vesting Gorinchem hebben dit museum in fort Vuren 2x bezocht en vonden het zeer de moeite waard. Het is goed ingericht en het verhaal is aangrijpend. Wij zullen zeker nog een keer de herdenkingsroute Sky of Hope fietsen. U ook?
Oktober tot april is het museum gesloten, vanwege de winterslaap van de vleermuizen, die in ook in fort Vuren thuishoren. De openingstijden voor 2020 verschijnen t.z.t. op de site.

Zie filmpje prijsuitreiking.

Pontonniers zetten de koningin over

Artikel in weekblad “De Prins der Geïllustreerde Bladen”, https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Prins_der_Ge%C3%AFllustreerde_Bladen

Ons werkgroeplid Arie Saakes vond deze afbeelding uit 1918. Tijdens de mobilisatie van ons leger gedurende de 1e Wereldoorlog maakte koningin Wilhelmina een tochtje langs de  troepen in Brabant en werd van Gorinchem naar Sleeuwijk overgezet door de Pontonniers.
De naam zegt het al, de Pontonniers werkten met stalen pontons (drijvers in scheepsvorm), waarover brugdelen konden worden geplaatst. Met veel pontons en brugdelen konden de Pontonniers noodbruggen maken over de rivieren. Ook had men slepers en stalen vletten als rechts op de foto. De koningin zou natuurlijk met sleepboot, vlet, of gewoon het pontveer ook kunnen worden overgezet, maar bij deze hele activiteit was het juist de bedoeling, dat de militairen hun specifieke vaardigheden aan de koningin konden demonstreren.

Vesting Gorinchem

Beste mensen,

De internet site Vesting Gorinchem is verhuisd vanwege teveel, opdringerige en twijfelachtige reclame op WordPress.com.

Er is door onze vrijwilligers de laatste weken hard gewerkt om de site bij een andere hosting onder te brengen met beveiliging en aan het reconstrueren van de site. Nu hebben wij de site zelf in beheer en we zijn daardoor dus af van reclame.
Uiteraard staat de reclame van onze sponsors nog op onze sponsorpagina.

Expres hebben we ervoor gezorgd, dat er verder niets lijkt veranderd.
Echter er zijn wel wat verbeteringen doorgevoerd o.a. betreffende de navigatie.
I.p.v. de lastige lange (en voor ons nog te korte) pull-down menu’s, werken we nu met indexpagina’s, waarin u op uw gemak een keuze kunt maken.

Pas eventueel uw (bureaublad en taakbalk) linken aan a.u.b. van https://vestinggorinchem.wordpress.com naar https://vestinggorinchem.nl,
als u dat niet al heeft.

Voor de nieuwe site zie https://vestinggorinchem.nl/

M.v.g.,

Het ICT-team
Joop Kuijntjes, Barry van Baalen en Hugo Ouwerkerk
van de Werkgroep Vesting Gorinchem, onderdeel van de
Historische vereniging Oud-Gorcum

test 3

Sluisje met brug in de Spijksedijk bij de Vijfde Uitgang. Toen was het nog belangrijk, dat de vesting niet zomaar door een aanvaller bestormd kon worden. Om dit tegen te gaan bestond het brugdek uit uitneembare balken. Via de Oostgracht en dit sluisje waterden de Vurense- en Dalemse polder uit op de Linge en kon ook de vestinggracht op voldoende peil gehouden worden.

Sorry, Vesting Gorinchem test even de verbinding met de social media.
Ter verontschuldiging hierbij dit mooi en leerzaam plaatje.

Test 2

Sluisje met brug in de Spijksedijk bij de Vijfde Uitgang. Toen was het nog belangrijk, dat de vesting niet zomaar door een aanvaller bestormd kon worden. Om dit tegen te gaan bestond het brugdek uit uitneembare balken. Via de Oostgracht en dit sluisje waterden de Vurense- en Dalemse polder uit op de Linge en kon ook de vestinggracht op voldoende peil gehouden worden.

Sorry, Vesting Gorinchem test even de verbinding met de social media.
Ter verontschuldiging hierbij dit mooi en leerzaam plaatje.

Test

Sluisje met brug in de Spijksedijk bij de Vijfde Uitgang. Toen was het nog belangrijk, dat de vesting niet zomaar door een aanvaller bestormd kon worden. Om dit tegen te gaan bestond het brugdek uit uitneembare balken. Via de Oostgracht en dit sluisje waterden de Vurense- en Dalemse polder uit op de Linge en kon ook de vestinggracht op voldoende peil gehouden worden.

Sorry, Vesting Gorinchem test even de verbinding met de social media.
Ter verontschuldiging hierbij dit mooi en leerzaam plaatje.

Werkgroep krijgt OHW-award

Het Waterlinie Award voor het beste lokale waterlinie initiatief, werd uitgereikt aan de Werkgroep Vesting Gorinchem, door “prins Willem III”, namens de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. De award bestaat uit een prachtige speciaal gemaakte glazen beker, waarin de aspecten van de waterlinie verwerkt zijn. Deze werd in ontvangst genomen door ons werkgroeplid Ed Giskes, die het meeste werk heeft gehad aan onze Oude Hollandse Waterlinie initiatieven in 2019.

Die initiatieven waren:

 • Verbeteren vestingbeleving vesting Gorinchem.
 • Inbreng van Oude Hollandse Waterlinie historische objecten in het project Dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg. Het betreft hier:
  • Dijkpost Hercules.
  • De Dalemse uitwaterings- en inundatiesluis met geschutsbatterijen.
  • Ravelijn 1 van de vesting Gorinchem.
 • Een klein artikel op de website betreffende de dijkposten van de Oude Hollandse Waterlinie.
 • Vijf artikelen over het rampjaar 1672 op onze website.
 • De expositie “de polder en de Oude Hollandse Waterlinie” in korenmolen De Hoop.

De uitreiking van de award vond plaats in de Sint-Janskerk in Gouda, daar waren meer als 100 deelnemers aan het symposium en genodigden, voornamelijk vertegenwoordigers van organisaties uit de sector cultuurhistorie, waaronder vier sprekers, die met een lezing nader ingingen op de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en met name het Rampjaar. Ook kwamen de moderne methodieken, zoals Story Telling aan de orde om het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie zo goed mogelijk aan het grote publiek over te brengen.

Rechts Ed Giskes en tweede van links de Gorinchemse wethouder Dick van Zanten, die de werkgroep ook prees voor de inzet en namens de gemeente Gorinchem een grote chocolade lekkernij uitreikte aan de werkgroep.

Er was veel belangstelling, o.a. waren ook aanwezig Arjen Rijsdijk, ex wethouder van Gorinchem en voorzitter van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van de provincie Zuid-Holland en Jorick de Keij, Gemeente Gorinchem Team Toerisme & Cultuur.
Als Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud-Gorcum zijn wij natuurlijk zeer blij met deze award en zien hierin een erkenning van het belang van ons werk en een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Enge horeca in de Poterne

Geesten uit de de lang vervlogen tijden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie hebben bezit genomen van de Poterne in de Dalemwal alwaar zij een naargeestige bar hebben ingericht.

Twijfelachtige en zeer belegen tafeldames wachten de bezoekers op.

De schemering valt en er ontstaat aanzwellend rumoer in de verte.

De eerste bezoekers schuifelen kermend naar binnen en zien er vreeslijk uit. Er zijn heksen met puntmutsen, er zijn figuren vel over been en sommigen lijken uitsluitend van been!

Het is een bont gezelschap en veel bezoekers lijken van zeer jonge leeftijd.

De schemering gaat over in de nacht en het wordt drukker, wachtrijen ontstaan en uit de spelonken der Poterne klinken klaaglijke en opgewonden geluiden. Het lijkt wel of er zwaar wordt onderhandeld?

Steeds meer bezoekers voelen zich aangetrokken tot de VOC-bar. Wat wordt geschonken blijft duister, maar er moet wel betaald worden met ingebeten gouden dukaten, of veel lef, anders kom je er nooit meer uit …………….

De VOC-bar was één van de vele onderdelen van de Halloween tocht. Dit is een tocht met bijzondere en enge hoogtepunten langs de route en deze wordt jaarlijks georganiseerd door de Buurtvereniging De Watertoren. Het is een groot succes met dit jaar ca. 130 deelnemende kinderen, er doen dan ook elk jaar steeds meer kinderen en ouders mee.
De kinderen vinden het geweldig!