Test 2

Sluisje met brug in de Spijksedijk bij de Vijfde Uitgang. Toen was het nog belangrijk, dat de vesting niet zomaar door een aanvaller bestormd kon worden. Om dit tegen te gaan bestond het brugdek uit uitneembare balken. Via de Oostgracht en dit sluisje waterden de Vurense- en Dalemse polder uit op de Linge en kon ook de vestinggracht op voldoende peil gehouden worden.

Sorry, Vesting Gorinchem test even de verbinding met de social media.
Ter verontschuldiging hierbij dit mooi en leerzaam plaatje.

Test

Sluisje met brug in de Spijksedijk bij de Vijfde Uitgang. Toen was het nog belangrijk, dat de vesting niet zomaar door een aanvaller bestormd kon worden. Om dit tegen te gaan bestond het brugdek uit uitneembare balken. Via de Oostgracht en dit sluisje waterden de Vurense- en Dalemse polder uit op de Linge en kon ook de vestinggracht op voldoende peil gehouden worden.

Sorry, Vesting Gorinchem test even de verbinding met de social media.
Ter verontschuldiging hierbij dit mooi en leerzaam plaatje.

Werkgroep krijgt OHW-award

Het Waterlinie Award voor het beste lokale waterlinie initiatief, werd uitgereikt aan de Werkgroep Vesting Gorinchem, door “prins Willem III”, namens de Stichting Oude Hollandse Waterlinie. De award bestaat uit een prachtige speciaal gemaakte glazen beker, waarin de aspecten van de waterlinie verwerkt zijn. Deze werd in ontvangst genomen door ons werkgroeplid Ed Giskes, die het meeste werk heeft gehad aan onze Oude Hollandse Waterlinie initiatieven in 2019.

Die initiatieven waren:

 • Verbeteren vestingbeleving vesting Gorinchem.
 • Inbreng van Oude Hollandse Waterlinie historische objecten in het project Dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg. Het betreft hier:
  • Dijkpost Hercules.
  • De Dalemse uitwaterings- en inundatiesluis met geschutsbatterijen.
  • Ravelijn 1 van de vesting Gorinchem.
 • Een klein artikel op de website betreffende de dijkposten van de Oude Hollandse Waterlinie.
 • Vijf artikelen over het rampjaar 1672 op onze website.
 • De expositie “de polder en de Oude Hollandse Waterlinie” in korenmolen De Hoop.

De uitreiking van de award vond plaats in de Sint-Janskerk in Gouda, daar waren meer als 100 deelnemers aan het symposium en genodigden, voornamelijk vertegenwoordigers van organisaties uit de sector cultuurhistorie, waaronder vier sprekers, die met een lezing nader ingingen op de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en met name het Rampjaar. Ook kwamen de moderne methodieken, zoals Story Telling aan de orde om het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie zo goed mogelijk aan het grote publiek over te brengen.

Rechts Ed Giskes en tweede van links de Gorinchemse wethouder Dick van Zanten, die de werkgroep ook prees voor de inzet en namens de gemeente Gorinchem een grote chocolade lekkernij uitreikte aan de werkgroep.

Er was veel belangstelling, o.a. waren ook aanwezig Arjen Rijsdijk, ex wethouder van Gorinchem en voorzitter van de Erfgoedtafel Oude Hollandse Waterlinie van de provincie Zuid-Holland en Jorick de Keij, Gemeente Gorinchem Team Toerisme & Cultuur.
Als Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud-Gorcum zijn wij natuurlijk zeer blij met deze award en zien hierin een erkenning van het belang van ons werk en een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan.

Enge horeca in de Poterne

Geesten uit de de lang vervlogen tijden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie hebben bezit genomen van de Poterne in de Dalemwal alwaar zij een naargeestige bar hebben ingericht.

Twijfelachtige en zeer belegen tafeldames wachten de bezoekers op.

De schemering valt en er ontstaat aanzwellend rumoer in de verte.

De eerste bezoekers schuifelen kermend naar binnen en zien er vreeslijk uit. Er zijn heksen met puntmutsen, er zijn figuren vel over been en sommigen lijken uitsluitend van been!

Het is een bont gezelschap en veel bezoekers lijken van zeer jonge leeftijd.

De schemering gaat over in de nacht en het wordt drukker, wachtrijen ontstaan en uit de spelonken der Poterne klinken klaaglijke en opgewonden geluiden. Het lijkt wel of er zwaar wordt onderhandeld?

Steeds meer bezoekers voelen zich aangetrokken tot de VOC-bar. Wat wordt geschonken blijft duister, maar er moet wel betaald worden met ingebeten gouden dukaten, of veel lef, anders kom je er nooit meer uit …………….

De VOC-bar was één van de vele onderdelen van de Halloween tocht. Dit is een tocht met bijzondere en enge hoogtepunten langs de route en deze wordt jaarlijks georganiseerd door de Buurtvereniging De Watertoren. Het is een groot succes met dit jaar ca. 130 deelnemende kinderen, er doen dan ook elk jaar steeds meer kinderen en ouders mee.
De kinderen vinden het geweldig!

Kazemattensoep uitgeprutteld; goed resultaat!


Na 24 uur ziet de soep er zo uit. Wat u ziet is roest, wat door het proces “elektrolyse” van de scharnieren deels is verwijderd. Op de scharnieren is de roest ook deels omgezet in Magnetiet Fe3O4. Een laagje zwart materiaal.

Zo zagen de scharnieren er uit na deze flink bewerkt te hebben met een roterende staalborstel op de boormachine. In deze conditie is de elektrolyse begonnen.

Na 48 uur elektrolyse en het met de staalborstel verwijderen van de zwarte Magnetiet laag is dit het resultaat.

Na 89 jaar buiten en in de grond te hebben gezeten is het ijzer flink aangetast door roest.
Hier is mooi te zien, waar de scharnierplaat was bevestigd met een strak aangedraaide moer. Daartussen kon dus weinig vocht en zuurstof komen. De scharnierplaat is door de roest weggevreten, behalve daar waar de moer zat, waardoor er een moervorm ontstaan is.

Dit is een z.g. “scharnierduim”. De “hengen” waarmee de deur aan deze scharnierduimen hing, waren voorzien van zuigend passende bronzen bussen. Daardoor zijn de scharnierduimen minder aangetast door de roest.
Toch een mooi ontroestingsresultaat door toepassing van elektrolyse.
En op het idee gekomen door het bezoek aan de archeologiedagen bij het archeologisch depot Gorinchem.
Veiligheid:
Bij dit proces komt hoog explosief waterstofgas vrij en zuurstof.
Elektrolyse op kleine schaal moet dus in een goed geventileerde ruimte worden gedaan, of liever buiten. Grotere elektrolyseprojecten moeten altijd in de open lucht gedaan worden.

Gratis vestingrondleiding


Op zondag 29 september is er weer een gratis vestingrondleiding. De vestingrondleiding gaat langs de voormalig militaire gebouwen, die bij de vesting horen en over het meest interessante deel van de vestingwal. De gids verteld wat over de militaire geschiedenis van Gorinchem, over de gebouwen en over de vestingwerken. We starten om 14:00 uur voor de ingang van het Gorcums museum op de Grote Markt. De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum organiseert deze vestingrondleiding. Gaarne aanmelden per email bij hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Sponsoring VIS-kazemat


De vergunningen zijn rond, het project gaat beginnen!
Wat gaan we doen?

Het restaureren van de VIS-kazemat gelegen bij de Vijfde Uitgang te Gorinchem.
Deze kazemat (betaald door de Vries Robbé) werd in 1930 gebouwd volgens het Voorschrift Inrichtingen Stellingen (V.I.S.), als compensatie voor het verloren gaan van schootsveld door de uitbreiding van het staalconstructiebedrijf de Vries Robbé.
Waarom doen we dit?
We doen dit om een interessant onderdeel van de vesting weer toegankelijk te maken voor het
publiek en daarmee de vesting nog aantrekkelijker te maken.
Wie kan ons helpen?
Iedereen!
Financiële sponsoring:
De Werkgroep Vesting Gorinchem is onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.
Deze vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Degene die HVOG een schenking doet, kan zijn gift dus van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Bankrekeningnummer: NL 21 ABNA 0472264761 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Gorcum, o.v.v. VIS-kazemat.
Sponsoring in natura:
Denk hierbij aan Cortenstaal grondkerende constructie/beschoeiing, bestrating, ijzerwaren, sloten, hout e.d. maar ook personen die willen helpen met het leegruimen en schoonmaken van de VIS-kazemat. U kunt zich hiervoor aanmelden bij hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Wat krijgt u ervoor terug?
Een publiek toegankelijk monument in de vesting Gorinchem. Een vermelding op
de website als donateur. Een schenking van € 500,00 of meer geeft recht op een
naamsvermelding op een messing schild in de VIS-kazemat.
Voor meer en gedetailleerde informatie zie: