Verdwenen Waterpoort

Vestingvideo De Verdwenen Waterpoort

De nieuwste YouTube video in de serie “Ontdek de Vesting Gorinchem” staat online. De Historische Vereniging Oud-Gorcum / Werkgroep Vesting Gorinchem leidt ons verder rond over de mooiste vesting van Nederland. Dit keer zoomen we in op de verdwenen Waterpoort. Volgens het college van B&W (1894) zou het behoud een “ziekelijke vereering van het oude” zijn. Daar denken we nu toch wel anders over.

Bekijk de nieuwe video via deze link: https://youtu.be/VOid2bkg6hs

In de videopresentatie zie en hoor je alleen Marco Bekkering en Gert-Jan Ariaans, maar er zijn nog twee werkgroep leden actief betrokken bij de realisatie van deze serie over de vesting en wel Hugo Ouwerkerk voor tekst en regie en natuurlijk onze cameraman Albert Oosten. Dit team is al maanden actief om deze interessante en leerzame productie te realiseren.

Vestingwandeling 28 augustus

Wandel op zondag 28 augustus met ons door de stad naar de vestingwal met o.a. de grote 24-ponder op een prachtig affuit en langs de grote buskruitmagazijnen waar de expositie Vestingwerken & Vestingrampen is te zien.

Wil je meer zien van en weten over die kanonnen, hun bereik en de Gorkumse vestinggeschiedenis en genieten van het geweldige uitzicht op de Merwede dan kan dat wandelend met ons. We hebben ook oog voor kleine details op bijvoorbeeld de limietpalen die eeuwen ouder zijn dan onze vesting. De wandeling wordt begeleid door deskundige vestinggidsen en gaat over het meest interessante deel van de vestingwal. De gids vertelt over de militaire geschiedenis, over de gebouwen en de vestingwerken die als doel hadden de stad en de bevolking te beschermen tegen de vijand en het water. We starten om 14:00 uur voor de ingang van het Gorkums museum op de Grote Markt en de wandeling duurt ongeveer 2,5 uur. De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum organiseert deze wandeling en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden op https://vestinggorinchem.nl/rondleiding-wandelen-fietsen/

GRNCHM

Vestingerfgoed. Gepubliceerd in GRNCHM, Business & Lifestyle editie 2022, pagina 82 en 83.

Meer weten en zien? Bezoek onze expositie Vestingwerken & Vestingrampen. Met foto’s, kaarten en objecten wordt de ontwikkeling van de Vesting Gorinchem (1572–1959) in beeld gebracht. Speciale aandacht is er voor de verdediging van de vesting, de geboorte van Nederland in 1572 en de gebeurtenissen (rampen) voor de bewoners tijdens het Rampjaar 1672.

De expositie is open t/m 2 oktober 2022 op zaterdag, zondag en woensdag van 10:00 tot 17:00 uur in en rondom de molen De Hoop en de grote buskruitmagazijnen van Symposion aan de Dalemwal. De toegang is gratis.

De expositie wordt georganiseerd door de Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum.

Vestingwerken en Vestingrampen, expositie geopend

De eerste 100 bezoekers hebben de expositie in de oude buskruitmagazijnen aan de oevers van de Merwede bezocht en waren enthousiast. Met foto’s, kaarten en objecten wordt daar de ontwikkeling van de Vesting Gorinchem (1572–1959) in beeld gebracht. Speciale aandacht is er voor de verdediging van de vesting, de geboorte van Nederland in 1572 en de gebeurtenissen (rampen) voor de bewoners tijdens het Rampjaar 1672.

Start je rondgang in de buskruitmagazijnen en ga daarna naar de korenmolen De Hoop waar een interactieve kaart van de Oude Hollandse Waterlinie is opgesteld waarop je de inundatie, de verdedigingswerken, de manschappen en de gebeurtenissen kunt volgen.

De expositie is open t/m 2 oktober 2022 op zaterdag, zondag en woensdag van 10:00 tot 17:00 uur in en rondom de molen De Hoop en de grote buskruitmagazijnen van Symposion aan de Dalemwal. De toegang is gratis.

De expositie wordt georganiseerd door de Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum.

Opening expositie V&V

Zaterdagmiddag 30 juli. De expositie Vestingwerken & Vestingrampen wordt door Eva Dansen, de nieuwe wethouder voor Erfgoed, monumenten en archeologie, officieel geopend. Vanaf zondag 31 juli is de expositie op zaterdag, zondag en woensdag van 10:00 tot 17:00 uur t/m 2 oktober in en rondom de molen De Hoop en de Grote Buskruitmagazijnen van Symposion aan de Dalemwal voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdens de opening liet Eva Dansen zich ontvallen dat het Gorcums erfgoed haar “ding” is. Voor de historische Vereniging Oud-Gorcum is dat een hoopvol geluid. Na enkele toespraken van respectievelijk Leonie van Rossem, voorzitter van Stichting Symposion (de stichting die de Buskruitmagazijnen als expositieruimtes beheert) en Michel den Uil, waarnemend voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Gorcum, mochten de genodigden een kijkje nemen bij de expositie. Vanaf morgen is iedereen meer dan van harte welkom.

Zondag weer wandelen

Vestingwandeling

Wandel a.s. zondag 31 juli met ons mee door de stad naar de vestingwal en langs o.a. de Grote Buskruitmagazijnen bij Bastion 8 waar ook die dag de expositie Vestingwerken en Vestingrampen open is.

Wil je meer zien van en weten over de interessante Gorkumse vestinggeschiedenis en genieten van het prachtige rivierlandschap dan kan dat wandelend met ons. De wandeling wordt begeleid door een deskundige vestinggids en gaat langs vestinggebouwen in de stad en over het meest interessante deel van de vestingwal. De gids vertelt over de militaire geschiedenis, over de gebouwen en de vestingwerken die als doel hadden de stad te beschermen tegen de boze vijand. We starten om 14:00 uur voor de ingang van het Gorcums museum op de Grote Markt. De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum organiseert deze rondleiding en er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden via aanmeldformulier op https://vestinggorinchem.nl/rondleiding-wandelen-fietsen/

Oud Gorcum Varia

Oud Gorcum Varia

In de zomeruitgave (nummer 77) van het verenigingsblad van de Historische Vereniging Oud-Gorcum is een uitgebreid artikel te lezen “Werkgroep Vesting herstelt VIS-kazemat”. Het hoofdartikel van deze uitgave, 6 pagina’s en de cover zijn aan onze werkgroep besteed en geeft een goed beeld van wat de werkgroep doet. We zijn blij met dit artikel net voor de opening van de expositie Vestingwerken en Vestingrampen op zondag 31 juli in de groot buskruitmagazijnen.

Vestingwerken en Vestingrampen, opbouw

Vestingwerken en Vestingrampen, opbouw

Op dit moment wordt er in de korenmolen en de buskruitmagazijnen nog hard gewerkt om alles voor de komende expositie “Vestingwerken & Vestingrampen” op tijd af te krijgen. Teksten worden door Inge en Margo op displays geplakt en Hans en Hugo werken aan de grote interactieve kaart van de Oude Hollandse Waterline met “historische High Tech componenten”. We hebben nog een week en dan moet alles af zijn en dat gaat lukken. Vanaf zondag 31 juli mag je komen kijken.

Expositie Vestingwerken en Vestingrampem

Expositie over de Vesting Gorinchem 1572-1959

(Het hele bericht lezen tik op de foto)

Vroeger lagen hier duizenden kilo’s buskruit opgeslagen voor de kanonnen op de vestingwal en nu is het vanaf 31 juli het onderkomen voor de expositie “Vestingwerken en Vestingrampen”, de ontwikkeling van de Vesting Gorinchem (1572–1959). Met foto’s, kaarten en objecten wordt dat verhaal in beeld gebracht. Speciale aandacht is er voor de verdediging van de Vesting en de gebeurtenissen (rampen) tijdens het Rampjaar 1672 en daarna voor de bewoners. 

In de molen De Hoop is een interactieve kaart van de Oude Hollandse Waterlinie opgesteld waarop je de inundatie, verdedigingswerken, manschappen en gebeurtenissen kunt zien en volgen. Er wordt aandacht besteed aan de geboorte van Nederland in 1572 en het Rampjaar 1672.

De expositie is open vanaf 31 juli t/m 2 oktober 2022 op zaterdag, zondag en woensdag van 10:00 tot 17:00 uur in en rondom de molen De Hoop en de Grote Buskruitmagazijnen bij de Dalemwal met een prachtig uitzicht op de Merwede. De toegang gratis.

Afscheid Wethouder Van Zanten

Afscheid Wethouder Van Zanten

Nadat de nieuwe wethouders en raadsleden van de gemeente Gorinchem afgelopen vrijdag waren geïnstalleerd is afscheid genomen van de aftredende wethouders. Vanaf nu is een nieuw college verantwoordelijk voor de gemeente en de vestingwal. Als Historische Vereniging Oud-Gorcum en de Werkgroep Vesting Gorinchem kijken we terug op een prettige en succesvolle samenwerking in de afgelopen jaren met de verantwoordelijke wedhouder Dick van Zanten en hopen dat met het nieuwe college te kunnen voortzetten.

De “wapenfeiten” die we met deze wethouder hebben gerealiseerd zijn:

  • De uitvoering van de restauratie van de geschut batterij op bastion 2.
  • Het voorlopig op de vestingwal plaatsen van het bomkanon in de batterij op bastion 2.
  • De medewerking van de gemeente aan de restauratie van de VIS-kazemat.
  • Het restaureren van Ravelijn 1 aan de Dalemsedijk dat het komende jaar gaat gebeuren.
  • En het eindelijk uitvoeren van een professioneel cultuurhistorisch onderzoek naar de vesting met een waarde stelling.