Zomaar wat foto’s uit het vestingverleden ……

Op deze pagina zijn een aantal foto’s te zien uit het verleden van Gorinchem als garnizoensstad. In een aantal gevallen is de locatie bekend, maar datering en namen van personen zijn maar zelden bekend. 

Mocht u aanvullende informatie hebben over deze foto’s dan horen we dit natuurlijk heel graag. Stuur ons gerust een e-mail aan ons op adres: info@vestinggorinchem.nl


Onder: Vijf soldaten poseren met geweer bij de Boldinghbank op het Kazerneplein. Op de achtergrond de Pompstraat. De kaart is verstuurd door een A. van Meerkerk (3e regiment vestingartillerie 3e compagnie) naar Elshout a/d Kinderdijk. Foto is gemaakt door fotograaf de Kroon uit Gorinchem.

Boldinghbank met 5 soldaten

Simon Willem Donker, dienstplichtig in Gorinchem (via Kees Donker) - Boldinghbank bij Pompstraat
Een groepje soldaten poseert op de Boldinghbank op het Kazerneplein in Gorinchem. Foto beschikbaar gesteld door Kees Donker

Boven: Op bovenstaande foto zien we een groep van 6 mannen, ook poserend bij de monumentale bank ter nagedachtenis aan Gerrit Boldingh. Op de achterste rij in het midden staat Simon Willem Donker. Achter de bank zijn de huizen aan de Pompstraat te zien, links net naast de bank staan een aantal kinderen te kijken naar wat er precies gaande is op het Kazerneplein.

Simon Willem Donker, dienstplichtig in Gorinchem (via Kees Donker) (3).jpg
Het 3e regiment vesting artillerie. Foto beschikbaar gesteld door Kees Donker.

Boven: Zittend, links is Simon Willem Donker, die dienstplichtig was in Gorinchem. Op de achtergrond molen Nooit Volmaakt. Foto is heeft volgnummer 31.

Gorinchem Soldaten op Basion X (Foto de Kroon) 1903 (1)
Een groep soldaten op Bastion X in 1903, gefotografeerd met hun muziekinstrumenten door fotograaf G. de Kroon. Foto beschikbaar gesteld door Rob Bartol.
derde-regiment-vestingartillerie-03-08-1909-met-klaas-de-groot-onderste-rij-3e-van-links-met-pijp-via-kees-donker
Derde regiment vestingartillerie op 03-08-1909. Op de onderste rij (derde van links, met pijp) staat Klaas de Groot. Foto is beschikbaar gesteld door Kees Donker.
Gorinchem Soldaten op Basion X (Foto de Kroon) 1903 (2)
Een regiment soldaten poseert voor de foto op Basion X in Gorinchem. Fotograaf G. de Kroon. Deze foto is beschikbaar gesteld door Rob Bartol.
Vestingartillerie 3e regiment op vestingwal (1)
3e regiment vestingartillerie Gorcum poseert op de vestingwal (genummerd A13), foto beschikbaar gesteld door Barry van Baalen
1929 militairen gelegerd op kazerne Gorinchem , foto gemaakt op de dicht gevroren Merwede,met militair Gerard v Zutphen.
In Gorinchem gelegerde soldaten op de dichtgevroren Merwede in 1929 (foto beschikbaar gesteld door Jenny Rietveld), op de voorgrond bij het kruisje Gerard van Zutphen.
Gorinchem - Katholieke Illustratie 05-07-1913 RK Militairenvereniging viert feest.jpg
De R.K. militairenvereeniging te Gorcum viert feest. Deze foto stond afgedrukt in de Katholieke Illustratie d.d. 05-07-1913
Koninklijke marine opleiding matroos 1921 Buiten de Waterpoort
Opleiding matroos van de Koninklijke Marine, de matrozen en instructeurs werkten op de Hr. Ms. Schorpioen dat sinds 2 juni 1921 in Gorinchem in dienst werd gesteld.

 

katholieke-illustratie-19290227-torpedisten-trachtten-ijs-op-de-merwede-te-laten-springen-copy
In februari 1929 laten de Torpedisten het ijs op de Merwede bij Gorinchem springen om de Rijnaken vrij te maken voor het ijs zal gaan kruien
de-prins-19110304-overlijdensbericht-1e-luitenant-der-artillerie-j-l-n-bosboom
Overlijdensbericht uit het blad De Prins (d.d. 4 maart 1911) n.a.v. het overlijden van 1ste luitenant der artillerie Jan Laurens Nicolaas Bosboom in op 4 februari 1911 (op 24-jarige leeftijd). Hij was in dienst bij het 3e regiment van de vestingartillerie in Gorinchem.
Vier pijprokende soldaten poseren – 1906 (collectie Barry van Baalen)

Van bovenstaande foto is weinig bekend, geen namen, geen locatie. Hij is verstuurd op 2 mei 1906 van Gorinchem naar Herwijnen door een G. van Willigen. 
Het is dus aannemelijk dat hij ook op deze foto zal staan.