Categoriearchief: Activiteiten Werkgroep Vesting Gorinchem

Werk aan de VIS-kazemat gaat nog steeds door

Dinsdag 28 september 2021 startte het open maken van het schietgat van de VIS-kazemat met een elektrische sloophamer, ter beschikking gesteld door F.W. Zillig BV Loodgieters en Installatiebedrijf.

Het steens dik gemetselde muurtje is echter zeer stevig en na een uur zwoegen was er dit gaatje. Echter wel voldoende voor wat licht en zuurstof voor het bezemschoon maken van de kazemat komende zaterdag. Verder is er nog wat gemenied.

Woensdag 29 september 2021 is er een van binnenuit uitneembare schietgatafsluiting gemaakt, om vandalen tegen te houden. Verder is er nog wat in de roestomvormer gezet

Vandaag 1 oktober 2021 is de berg grond uit de ingang van de kazemat geschept en is een deel van het in de kazemat staande water weggepompt.

Zaterdag 2 oktober zal met hulp van een ploeg van 14 extra vrijwilligers, de grond en rommel uit de kazemat worden gehaald en deze bezemschoon worden gemaakt.

Tot zo ver deze berichtgeving.

Project VIS-kazemat verloopt goed

Het project VIS-kazemat is op de eerste projectdag goed verlopen en dat is wel te danken aan de ervaren alleskunners van hoofdaannemer Kok Lexmond.

En ook aan de inzet van het Gorinchemse bedrijf Van Vulpen, een hi-tech bedrijf op het gebied van de aanleg van leidingen voor gas, water energie en data, maar dat vooral bekend is van de gestuurde boringen. Het is die markt een zeer gerenommeerd bedrijf met grote expertise, waar we in Gorinchem ook trots op mogen zijn.

Ook de mensen van onze Werkgroep Vesting Gorinchem hebben hun beste beentje voor gezet en hebben de aannemer  geholpen waar dit kon. Het was dan ook heel prettige samenwerken met de mensen van Kok Lexmond.

De mensen van Kok Lexmond voeren rustig, met beleid en precisie hun werkzaamheden uit. Ze proberen de bomwortels zoveel mogelijk te ontzien door met de graafmachine te schrapen. Zo komt de grond los, maar blijven de wortels heel.

Door Van Vulpen werd een gestuurd boring gedaan voor de aanleg van een drainage- en kabelpijp naar de ingang van de kazemat.

Zodoende hoefde het wandelpad niet te worden opgebroken en konden de vele wandelaars, die deze dag langskwamen, gewoon van het wandelpad gebruik maken.

Er werd veel en zwaar materieel  ingezet, allemaal gesponsord door Kok Lexmond, niets is te gek voor die grootste en allermooiste vesting Gorinchem.

Aan het einde van de werkdag werd de projectlocatie beveiligd, zodat nietsvermoedende wandelaars niet in het gat storten. En konden we voldaan huiswaarts keren, klaar voor de volgende prettige werkdag op het project “openstelling VIS-kazemat Gorinchem”.

Project VIS-kazemat van start met Kok Lexmond/Gorinchem

De uitvoering van het Project VIS-kazemat start deze week en Team Groenvoorziening van de gemeente Gorinchem heeft hiervoor het opgeschoten groen reeds verwijderd. Voor dit project is door de werkgroep een speciale grondkerende constructie ontworpen, om de mooie dikke bomen te kunnen behouden.

Leveren, plaatsen en monteren van de grondkerende constructie en het verdere grondwerk, drainage, kabelsleuf en aansluiting op het bestaande wandelpad wordt geheel als sponsoring uitgevoerd door Kok Lexmond/Gorinchem.

Kok Lexmond is in Gorinchem bekend van de puinrecycling aan de Spijksedijk en langs de A15.
Echter Kok Lexmond doet veel meer, dit bedrijf is al meer dan 40 jaar actief in grond-, weg- en waterbouw, recycling en aanverwante activiteiten.

Het is een middelgrote onderneming met zowel landelijke dekking als daarbuiten, met vestigingen in Lexmond, Gorinchem, Meppel en Kerkrade.

Water infrastructuur in Hoog Dalem, te Gorinchem.

Kok doet o,a, grote infrastructuurprojecten. In Gorinchem is Kok Lexmond betrokken bij de bouw van de wijk Hoog Dalem en is daar verantwoordelijk voor het bouwrijp maken, grondverbetering en de infrastructuur van die wijk.

Grondverzet in Hoog Dalem, te Gorinchem.

Wij zijn heel blij, dat Kok Lexmond zijn beste beentje voor wil zetten voor de Vesting Gorinchem en ons vrijblijvend helpt met het project “openstelling VIS-kazemat”.

Voor meer informatie over Kok Lexmond, zie: https://koklexmond.nl/

Openingswoordje Word Clean-up Day in Gorinchem

Onze vestinggids Henk van der Veen heeft gisteren een inleidend verhaal gedaan bij de World Clean-up Day in Gorinchem. Hij bracht onder aandacht dat het vanuit de historie aan ons overgeleverde landschap van Waterlinie en vestingwerken beter beleefbaar is als dit ook wordt vrij gehouden van zwerfvuil. En dat dit ook bijdraagt aan een schoner milieu.

Zwerfvuilprikken als ode aan het Zuid-Hollandse landschap van de Waterlinie

Op zaterdag 18 september a.s. (World Clean-up Day) kunnen inwoners en bezoekers van Gorinchem weer zwerfvuilprikken. Die dag vertelt V6 het verhaal van de vesting en de Oude Hollandse Waterlinie om de beleving van het schoonmaken van het landschap en vesting te verrijken met kennis over het verleden. Ook inwoners die zich betrokken voelen bij het erfgoed van de Waterlinie die in 2022 zijn 350-jarig jubileum viert, gaan samen met natuurvrienden op pad. Samen met Schoon Gorinchem, Waardlanden, De Bibliotheek AanZet Gorinchem, het Natuurcentrum Gorkum, Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

      

Mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en met medewerking van de Historische Vereniging Oud-Gorkum, wil V6 het Waterlinielandschap tot leven wekken door lokale initiatieven van burgers te stimuleren. Het eerste project is Zwerfvuilprikken als ode aan het Zuid-Hollandse landschap. Dit start op 18 september a.s. met twee routes vanaf de parkeerplaats aan de Bagijnenwal bij molen Nooit Volmaakt in Gorinchem om 10 uur en om 12 uur. Een route voert te voet langs de vestingwallen en de andere route op de fiets langs de Arkel.

Meteen opgeven: https://bit.ly/2XisWuh

Beleving van het landschap

Nederland is een waterland, met op vele plaatsen nog polder- en coulisse landschappen waar je doorheen kunt dwalen en waar je je één kunt voelen met jezelf. Weg van de onrust van alledag en van drukkend nieuws. Weg van de samenleving, je baden in de geur van de natuur. Maar je kunt er ook het verleden zoeken, want landschappen zijn vaak historisch beladen. Er is gevochten of ze zijn onder water gezet, zoals de Oude Hollandse Waterlinie in 1672 en opnieuw in 1794. Altijd om Nederland te beschermen tegen een vijand van buitenaf. Dat geeft aanleiding om te denken over het heden. Waardoor worden wij beschermd? Zijn wij bereid om te strijden, en waarvoor? Waar staan we en wat verbindt ons? Zo leidt een recreatieve activiteit als zwerfvuilprikken tot bezinning en beleving.

De provincie Zuid-Holland steunt deze activiteiten en werkt samen met V6 om de verhalen van het erfgoed in de regio te verzamelen en tot leven te wekken. Met het opruimen van achtergelaten zwerfvuil blijft het erfgoed en het landschap goed onderhouden en toegankelijkt. Behoud van cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit helpen inwoners en gebruikers meer bewust te maken van de invloed die de leefomgeving op ons heeft.

                                                                   

 Plannen voor dit najaar en 2022

Naast het onderdeel Schone Schootsvelden: Zwerfvuilprikken in de Oude Hollandse Waterlinie organiseert V6 dit najaar van 2021 nog Laarzen van Luxembourg met re-enactor Jip Meijer (http://www.durendale.nl/) die na een introductie bij De Bibliotheek AanZet in Gorinchem aan de hand van het individuele verhaal van een eenvoudige soldaat met deelnemers het landschap in trekt. Het onderdeel Vogelen in de Linie vindt in het voorjaar van 2022 plaats ook weer vanuit de bibliotheek en is gericht op de beleving van het sterke landschappelijke karakter van de Waterlinie en de (toenemende) belangstelling voor het spotten van vogels. Hou de website en Facebook van het Natuurcentrum Gorinchem en van de Bibliotheek AanZet Gorinchem in de gaten voor meer informatie.

Overige programmering Clean-Up Day Gorinchem

Het Natuurcentrum Gorinchem organiseert nog meer opruimacties bij voorbeeld met paard en wagen en een workshop papier maken. Haal een netje en/of een afvalknijper in het Natuurcentrum en doe mee! Het hele programma vind je op https://natuurcentrumgorinchem.nl/activiteiten/

Belang van verhalen

Het delen van verhalen over het erfgoed van de Waterlinie bevordert een toenemend,  maar wel  respectvoller en duurzamer recreatief gebruik van het landschap. Verhalen als onderdeel van immaterieel erfgoed dragen in hoge mate bij aan de beleving, identiteitsvorming en participatie van inwoners én bezoekers. Daarom werkt V6 samen met de genoemde partners en met name met de Historische Vereniging Oud-Gorkum.

V6 deelt de verhalen via het verhalenplatform “if then is now” (www.ifthenisnow.eu). Daar verbindt het V6 project van Heling en Kreuger de verhalen met elkaar tot hét verhaal van het Linielandschap en wil dat met alle inwoners, gebruikers en bezoekers van dit gebied delen.

Linielandschap écht uniek Nederlands

In 2022 viert de Oude Hollandse Waterlinie haar 350-jarige bestaan. Het landschap is een belangrijk element van de waterlinies en het is wat ze zo bijzonder maakt. Het verdedigen met water is zo écht ‘Nederlands’. V6-initiatiefnemers Bas Kreuger en Menno Heling denken dat met creativiteit en fantasie nieuwe betrokkenheid van de lokale bevolking kan ontstaan. Zij zijn dan ook heel blij met de samenwerking met de genoemde partners om hun achterban op te roepen dit landschap als inspiratiebron te gebruiken. Op 18 september 2021 dus om nog meer mensen te betrekken bij het zwerfvuilprikken.

V6 staat voor Verbinden, Vertellen, Verhalen, Verdienen, Vrijwilligers en (werk) Verzetten. De initiatiefnemers van V6 hebben rijke ervaring in het betrekken van bewoners bij hun omgeving. Bas Kreuger met zijn kennis van militaire geschiedenis bij het Kenniscentrum Waterlinies en Menno Heling als uitgever van if then is now, platform voor cultuur, erfgoed en toerisme.

Praktisch

Beide routes starten op 18 september a.s. vanaf parkeerplaats aan de Bagijnenwal bij molen Nooit Volmaakt in Gorinchem om 10 uur en om 12 uur. Voor iedereen is prikmateriaal aanwezig en voor de deelnemers om 12 uur is een broodje beschikbaar. De route langs de vestingwallen is te voet, de andere route gaat buiten de bebouwde kom, en aangeraden wordt om met de fiets te komen. U kunt met een routekaart zelf uw tempo en keuze van route bepalen.

Opgeven voor de V6 Waterlinie activiteiten kan via deze link: https://bit.ly/2XisWuh

Wie doet er even mee?

De Werkgroep vesting Gorinchem opent de “bunker” in de wal bij de Vijfde Uitgang. Officieel heet dit trouwens een Kazemat en is in 1930 voor het Nederlandse leger gemaakt. Deze week gaat aannemer Kok Lexmond/Gorinchem aan de slag, om de ingang vrij te maken en een toegangspad te maken. Kok Lexmond/Gorinchem doet dit werk geheel gratis als sponsoring.
Zaterdagmiddag 2 oktober om 14:00 uur wordt de kazemat bezemschoon gemaakt. Hiervoor zoeken wij mensen die ons even een handje willen helpen, want vele handen maken licht werk.
Wil je meehelpen? Stuur dan een email naar hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl dan krijg je ook meer informatie.

Open Monumentendag 2021 Gorinchem was een succes!

Bij het Klein Kruitmagazijn. Van zitten zou de Open Monumentendag niets komen.

Vroeg uit de veren

Twee leden van de Werkgroep Vesting Gorinchem gingen al om 8:00 uur op pad om paaltjes met QR-codes te slaan voor de Liniewater Quest maar waren op tijd bij de buurhuis de aanlegsteiger, alwaar om 10:30 uur de overige werkgroepleden, die deze dag een taak hadden zich verzamelden.

Onder het genot van een bekertje koffie volgde een briefing en het uitdelen van de benodigde materialen, waarna ieder naar zijn object vertrok. Die objecten waren het Klein Kruitmagazijn aan de Dalemwal, de Poterne in de Dalemwal en Minimuseum de Luisterpost in buurthuis de Aanlegsteiger. Verder gingen nog twee personen de vestingrondleiding doen, die om 10:00 uur ging starten.

Inzet

De Werkgroep Vesting Gorinchem heeft op deze Open Monumentendag 9 personen ingezet en daarnaast was nog een lid actief als molenaar van molen De Hoop en nog een ander lid als uitbater van de Caponnière. Verder hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de voorbereiding van deze Open Monumentendag in goede samenwerking met Mooi Gorinchem en de VVV.

Hoge opkomst

Wij waren er op tijd klaar voor. Echter al snel werd het zo druk, dat er geen tijd meer was om foto’s te maken.

Ondanks het toch wat regenachtige en grijze weer was het aantal bezoekers hoger dan ooit te voren. Zowel de Poterne, als het Klein Kruitmagazijn kregen bijna 100 bezoekers. Ook Minimuseum de Luisterpost kreeg meer bezoek dan normaal en werd door meer dan 40 mensen bezocht.

Opvallend was dat het overgrote deel van de bezoekers van buiten Gorinchem kwam en vaak van ver was gekomen, speciaal om de vesting Gorinchem te bekijken.

Liniewater Quest

Deze korte fietstocht langs de Waterlinie- en polderobjecten is helaas door niemand gedaan, terwijl dit toch heel leuk had kunnen zijn voor Gorcummers, die alle monumenten al hebben gezien.

Al met al kunnen wij als Werkgroep Vesting Gorinchem toch terugzien op een zeer geslaagde Open Monumentendag.

Opening benefietexpositie Caponnière

Zaterdag 4 september opende wethouder Dick van Zanten onder grote belangstelling de benefietexpositie in de Caponnière ten bate van het project “openstelling VIS-kazemat”.

De wethouder doet een eerste bod in de munitiekist.

Gert-Jan van ARIART en Frits Zillig exposeren hier hun kunstwerken, welke zij voor verkoop beschikbaar hebben gesteld. De opbrengst gaat naar de Historische Vereniging Oud-Gorcum ten bate van het project “openstelling VIS-kazemat”.

Kunstenaar Frits Zillig met het door hem beschikbaar gestelde kunstwerk “euro kubisme”.

In de Caponnière zijn biedkaarten verkrijgbaar. Daarop staan bijzondere spelregels vermeld. Met de biedkaart kunt u een ongezien bod uitbrengen. Het zijn best mooie en leuke kunstwerken voor thuis aan de muur. Dus ga kijken!

De expositie duurt t/m 31 oktober 2021. Daarna wordt aan de personen, die een winnend bod hebben uitgebracht dit bekend gemaakt.

 

Euro kubisme.

Benefietexpositie & veiling uitgebreid

Tot ons genoegen kunnen wij melden dat nog een bekende Gorinchemse kunstenaar een kunstwerk beschikbaar heeft gesteld ter expositie en veiling ten bate van het project “openstelling VIS-kazemat”. Dat is Frits Zillig die kunstwerken maakt van lood en zink.

   

       

Hierboven een kleine greep uit de kunstwerken van Frits Zillig.

Het initiatief tot deze benefietexpositie en veiling komt van de bekende Gorcumse kunstenaar Gert-Jan Ariaans. Deze maakt geometrische abstracte kunst.

De expositie is te zien van 4 september 16:00 uur t/m 31 oktober 2021 in proeflokaal La Caponnière aan de Kanselpoortweg te Gorinchem.

Tijdens de expositie kunt u een bod uitbrengen op een kunstwerk via een biedkaart in een zogenaamde “blinde veiling”, u hoort dan aan het eind van de expositie of uw bod het hoogste bod was en u dus de gelukkige bent.

   

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het project “openstelling VIS-kazemat” van de Werkgroep Vesting Gorinchem. Onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.

Verdere informatie vindt u hier:

Benefit expositie & veiling

Expositie ARIART in de rechtbank te Rotterdam..

De bekende Gorcumse kunstenaar Gert-Jan Ariaans exposeert van 4 september 15:00 uur t/m
31 oktober 2021 in proeflokaal La Caponnière aan de Kanselpoortweg te Gorinchem.

   

Tijdens de expositie kunt u een bod uitbrengen op een kunstwerk via een biedkaart in een zogenaamde “blinde veiling”, u hoort dan aan het eind van de expositie of uw bod het hoogste bod was en u dus de gelukkige bent.

   

De opbrengst van de veiling komt ten goede aan het project “openstelling VIS-kazemat” van de Werkgroep Vesting Gorinchem. Onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.

Verdere informatie vindt u hier:

Wethouder opent fotoroute

Wethouder Joost van der Geest verricht de officiële opening van de fotoroute Kazerneplein en hij probeert gelijk de QR-code. Op elk bord is een foto te zien met een korte beschrijving van de geschiedenis van het Kazeneplein. Met een QR-code is er meer informatie bereikbaar.
De fotoroute loopt van de parkeergarage naar de Westwagenstraat.

Nita van Wijngaarden, binnenstadsmanager, vertelde hoe de fotoroute tot stand was gekomen. Dat was na een vraag van de winkeliers in de Westwagenstraat en door samenwerking van de Stichting Binnenstadsmanagement (BSM), de Stichting Gorinchem Citymarketing en de Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud-Gorcum. Daarna vertelde Joop Kuijntjes van de Werkgroep Vesting Gorinchem in het kort de geschiedenis van het Kazerneplein, welke niet alleen een militair maar ook een sociaal aspect in zich had en goed tot uitdrukking is gekomen in deze fotoroute.

Vervolgens is de wethouder langs de afbeeldingen gelopen die deze met aandacht heeft bekeken en diverse vragen heeft gesteld. Voor bezoekers en Gorcumers weer iets leuks om even te bekijken.

Gorkums Nieuws deelde al vrij snel na de opening een video van de officiële opening: