Categoriearchief: Activiteiten Werkgroep Vesting Gorinchem

Oproep Koude Oorlog KLD en BB

Het toegangsgebouwtje van de voormalige ondergrondse Luchtwachtpost aan de Groenmarkt.

Nationaal Koude Oorlog weekend ’60 jaar Cubacrisis’

In het kader van het nationale Koude Oorlog weekend “60 jaar Cubacrisis” op 22 en 23 oktober 2022, organiseert de Werkgroep Vesting Gorinchem een tentoonstelling over het Korps Luchtwacht Dienst (KLD), de organisatie Bescherming Bevolking (BB) en het Radioverkenningsbataljon van de Landmacht in Gorinchem.

Oproep

Graag komen wij in contact met mensen die nog bij het KLD of de BB zijn geweest en daar wat over willen vertellen. Heeft u eventueel nog uniformdelen, voorwerpen of documenten uit die periode en u wilt deze uitlenen of schenken t.b.v. de tentoonstelling, dan horen wij dat graag.

De werkgroep is onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum en geschonken objecten worden opgenomen in de historische collectie van deze vereniging.
U kunt contact opnemen per email met hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Een oefening van de BB in 1982. In de nieuwe ondergrondse Kringcommandopost wordt de toestand op de kaart bijgehouden. Waar is de bom gevallen? In welke richting gaat de radioactieve wolk. in welke richting moet worden geëvacueerd?

Onder de aandacht

De laatste jaren is er veel interesse ontstaan voor de Koude Oorlog geschiedenis en kijkt men graag in voormalige BB bunkers e.d. Echter de meeste van deze objecten zijn niet, of sporadisch te bezoeken. Ook genieten deze objecten nog geen bescherming als monument.

Inmiddels is dit Koude Oorlog erfgoed ook onder de aandacht gekomen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze dienst is  samen met de Stichting Menno van Coehoorn met een inventarisatie bezig, van wat er nog van dat erfgoed over is in Nederland. Dit met het doel om uiteindelijk tot bescherming van deze objecten te komen als rijksmonument.

Gorinchem

In Gorinchem zijn nog een Luchtwachtcommandopost en een BB-Kringcommandopost over. Dit zijn ondergrondse bunkers. De toegangen zijn in de jaren negentig afgebroken en dicht gemaakt, waarna er overheen is bestraat.

Actueel

Wat we niet hadden kunnen bedenken bij de eerste voorbereidingen voor deze activiteit, is dat helaas de Koude Oorlog nu zelfs weer actualiteit is geworden. Door de Russische inval in Oekraïne, staan de NAVO en Rusland weer tegenover elkaar en wordt gedreigd met nucleaire wapens. De situatie is sinds de Cubacrisis niet zo dreigend geweest als nu. Maar hopelijk blijft het nu ook weer bij afschrikking in plaats van werkelijke inzet van nucleaire wapens. Ondanks dat er in Oekraïne nu in korte tijd helaas al veel leed is geschied.

Bezoek het kleinste museum van Gorinchem

Het thema van dit museum is een bijzonder en spannend stukje Koude Oorlog geschiedenis in Gorinchem. Vanuit Gorinchem werd het radioverkeer tussen Russische legereenheden in Oos-Duitsland afgeluisterd. Vind je spannende geschiedenis en spionage leuk, of oude radiotechniek, of wil je zo maar eens kijken wat voor museumpje dit dan is? Dat kan.

Maak een afspraak, stuur even een emailtje hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Een bezoek aan dit museum is gratis, zomaar ter lering en vermaak!

Zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=DpVIidwvIU0

Wij hadden ons vorige jaar al voorgenomen, om na eventuele versoepeling van de Corinargels ons Minimuseum de Luisterpost wat te gaan promoten. Helaas is het thema van het museum, de Koude Oorlog recent weer actueel geworden. De dreiging uit de Koude Oorlog periode is weer helemaal terug, de NAVO en Rusland staan weer tegenover elkaar en er wordt weer gedreigd met de inzet van nucleaire wapens. Anders is wel dat de Russen nu daadwerkelijk een echte oorlog zijn begonnen in Oekraïne. De situatie is sinds de Cubacrisis niet meer zo dreigend geweest als nu. Als de geschiedenis zich herhaalt, dan loopt dit hopelijk ook weer met een sisser af. Hoewel deze inval van de Russen in korte tijd al veel ellende teweeg heeft gebracht.

Archieftijger schrijft boek Hollandse Waterlinie

Uitreiking in Gorinchem

Vanochtend kwam Leen Ouweneel, als dank voor de uitstekende medewerking, zijn boek uitreiken aan het Regionaal Archief Gorinchem, waar archivaris René van Dijk dit dankbaar in ontvangst nam. Het betreft niet alleen een gloednieuw prachtig boek over de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, maar ook een hele nieuwe visie op deze belangrijke periode in de geschiedenis van Nederland.

Archieftijger

Historicus Leen Ouweneel wordt ook wel als ‘archieftijger’ betiteld, aan zijn boek  ‘Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar’, is dan ook vijf jaar grondig archiefonderzoek vooraf gegaan. Dit is onder andere verricht in de archieven van Hoogheemraadschappen, maar ook een aanzienlijk deel van de informatie komt uit archieven in het Regionaal Archief Gorinchem. De wetenswaardigheden in het boek zijn dan ook hoofdzakelijk op primaire bronnen gebaseerd, waardoor ook een beter beeld is verkregen over de strekking van de inundaties in die tijd.

Gorinchem

Ook de situatie rond Gorinchem, als één van de hoofdposten in de Oude Hollandse Waterlinie, met de bevelvoerder Maarschalk Wirtz, wordt belicht en zelfs zijn dochter komt onder aandacht. Het is zeer interessant te weten hoe de regenten in Gorinchem reageerden op de oorlog en de plotselinge  verplaatsing van het front naar dit gebied. Ook een gebied met vele waterwerken en zeer eigenwijze en opstandige boeren.

Leesbaarheid

Om alle informatie uit de archieven voor een groot publiek aantrekkelijk te te maken, zijn deze gevat in een makkelijk leestbare verhaalvorm en voorzien van vele mooi weergegeven afbeeldingen.

Kwaliteit

Het is een gebonden boek in een prachtige kwaliteit, formaat 22,5 x 28,5 cm, 267 blz,
ISBN 978 90 8230 9553 1. En door diverse subsidies is de verkoopprijs laag gehouden.
Het boek kost in de winkel € 24,95 . Het is verkrijgbaar bij de reguliere boekwinkels, maar ook op internet te bestellen.

Aanrader

Voor wie in dit jaar van de Nationale Rampjaarherdenking wat wat meer wil weten over dit deel van onze geschiedenis, waarin zoveel typisch Hollandse zaken gebruikt werden, maar ook ontstaan zijn, is dit boek zeker een aanrader!

 

€ 721.000 voor Erfgoedprojecten dijk Gorinchem-Vuren

Op aanvraag van de Graaf Reinald Alliantie, heeft het Rijk, via de Erfgoeddeal, een bedrag van €721.000 beschikbaar gesteld om de uitvoering mogelijk te maken van o.a. de door  de Werkgroep Vesting Gorinchem ingebrachte erfgoedprojecten in het dijkverbeteringsproject Gorinchem – Waardenburg.

Hierin zitten nog twee andere projecten, net buiten de gemeentegrens van Gorinchem; de  inundatiewerken van Fort Vuren en een schotbalkensluis met restanten gemaal aan de oostzijde van fort Vuren, welke projecten wij ook een warm hart toedragen.

Met een aantal tastbare historische/toeristische punten op de dijk wordt de vesting Gorinchem verbonden met de weerstandslijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die loopt van de Broeksesluis aan de Linge, langs fort Vuren en steekt dan de Merwede over naar de Batterij bij Brakel, iets ten oosten van Slot Loevestein.

Het betreft:

 1. Ravelijn van Gorinchem

  Reconstructie en inrichting als openbare buitenruimte en startpunt van wandelroutes. Hieraan dragen ook de gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland bij.

 2. Dalemse Sluis

  Hier wordt middels een borstwering een uitkijkpunt gerealiseerd wat verwijst naar de verdwenen batterijen. Een nieuwe trappartij zorgt voor de koppeling met de recreatieve routes door de Woelse Waard.

 3. Dijkpost Hercules

  Aan de binnenzijde van de dijk komt een balkon en maquette waarmee een weids zicht over de inundatievelden wordt geboden. Buitendijks komt een tribune met uitzicht op Slot Loevestein, dat aansluit op wandelpaden door de uiterwaarden.

 4. Inundatiewerken Fort Vuren

  Opgeschoond en gerestaureerd.

 5. Schotbalkensluis en resten gemaal

  Het voormalige gemaal wordt eigentijds zichtbaar gemaakt en ingericht als rustpunt voor recreanten.

Voor meer informatie. zie pagina 9 in dit document: Erfgoeddeal uitvoeringsprog 5e ronde

Nieuwsbron: Nieuwsbrief Linienieuws van de Stichting Liniebreed Ondernemen.

Ontdek de geheimen achter de vesting Gorinchem


De werkgroep vesting heeft voor de Historische Vereniging Oud-Gorcum een video-serie gemaakt over de vesting Gorinchem.

Iedere 4e maandag van de maand om 20:00 uur komt er een nieuwe aflevering online.

U kunt deze bekijken op het YouTube-kanaal van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.

Ga naar YouTube en zoek op Oud-Gorcum, of zie hier vast de 2e aflevering:

Bastion 3 – Het verdwenen bastion – YouTube

Winnaars Vesting Gorinchem Kerstpuzzel

De oplossing van de kerstpuzzel is “VESTINGSTAD”.

De winnaars zijn:

 • Hans van Ooijen
 • Bart Groot
 • Gerard van Wijgerden
 • Corrie Sterk
 • Marja Knook- de Bruin

De bovenstaande winnaars kunnen het Multivlaai Gorinchem kerstpakket morgen (24 december 2021) ophalen bij Multivlaai Gorinchem, Kwekelstraat 14, op vrijdag geopend van 07:30 – 17:00 uur.

Het door Multivlaai Gorinchem beschikbaar gestelde kerstpakket bestaat uit drie overheerlijke macarons van Dutch Home Made, een Red Velvet tulband van Multivlaai en niet te vergeten een combinatie van Leonidas chocoladekoekjes met als afsluiter een doosje gemengde bonbons van Leonidas.