Categorie: Onderzoek

 • WO2-1 Zorgelijke tijden ook voor Gorinchem

  vanwege het Corona-virus zijn het zorgelijke tijden en worden er ongekende maatregelen getroffen. Om heel andere reden waren de laatste jaren 30 van de 20e eeuw ook zorgelijke tijden en werden er ook drastische maatregelen genomen. Wilt u dit artikel lezen, klik dan hier.

 • De uitwatering en inundatie bij Gorinchem

  Nieuw op Vesting Gorinchem een artikel over: De waterhuishouding van de polder en de inundaties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Gorinchem (met veel mooie oude kaarten, maar je moet er wel even voor gaan zitten). Ga naar dit artikel:    De uitwatering en inundatie bij Gorinchem

 • 75 jaar vrijheid, 80 jaar geleden verloren

  2020 staat in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid, omdat we 75 jaar geleden door de geallieerden bevrijd zijn van de laatste bezetting van ons land en dus sindsdien in vrijheid leven. Er zijn grote evenementen en als gebruikelijk worden weer veel intochten gehouden met militaire voertuigen uit die tijd en aandacht…

 • De vesting Gorinchem en Napoleon

  Op de de website vesting Gorinchem is onder het hoofdstuk “Artikelen” een artikel geplaatst over de vesting Gorinchem, op basis van de door Napoleon geschreven brieven, waarin Gorcum genoemd wordt. Zie: NAPOLEON EN DE VESTING GORINCHEM      

 • Het 3e buskruitmagazijntje afgebroken!

  Toen Gorinchem in de tachtigjarige oorlog een vestingstad was geworden, werd het buskruit opgeslagen in een buskruitmagazijn in elk Bastion, als op bovenstaande plattegrond te zien is. In Brielle (Den Briel) staat nog een dergelijk kruitmagazijn, echter in jaarboek 2018 van onze Historische Vereniging Oud-Gorcum, staat op blz. 88, dat in Gorinchem deze bouwwerken van…

 • Ontdek de "paaltjes van Oorlog" in Gorinchem

  Joop Kuijntjes heeft een inventarisatie gemaakt van de tot nu toe ontdekte nog aanwezige limietpalen van het Departement van Oorlog ( in de volksmond “paaltjes van Oorlog”). Deze paaltjes werden halverwege de 19e eeuw rond alle verdedigingswerken in Nederland geplaatst, dus ook om- en in de vesting Gorinchem. Bekijk ze allemaal op https://vestinggorinchem.nl/limietpalen/

 • Weer een limietpaal uit 1835 gevonden.

  Rondom de vesting staan aan de binnen- en buitenkant van het vroegere militaire gebied zogenaamde limietpaaltjes, ook wel paaltjes van oorlog genoemd. In totaal waren er ruim 270 paaltjes. Op iedere paal staat een grote letter O, van oorlog en daaronder een nummer. De meeste zijn in verloop van de tijd verdwenen door aanpassingen en…

 • 6000 geweren in Gorinchem!

  Militair vuursteengeweer met gladde loop van het type M1815. Museum Flehite. Gebruiksrecht http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ In het boek Nederlandse vuurwapens 1813-1866 wordt vermeld, dat er in maart 1842 vanuit Gorinchem 6000 geweren naar Maastricht werden gestuurd. Dat wil dus zeggen dat er toen in het Arsenaal (Tuighuis) in de Boerenstraat minstens 6000 van deze geweren in voorraad waren. Wie…

 • Kasteel de Blauwe Toren of “gewoon” de stadsmuur? Zand erover!?

  Zie: https://vestinggorinchem.nl/artikelen/gevonden-delen-van-kasteel-de-blauwe-toren-of-gewoon-de-stadsmuur-onderzoek-hotel/

 • Vooronderzoek V.I.S. Kazemat Gorinchem

  Misschien hebben wandelaars al een rood-wit lint opgemerkt bij de V.I.S. kazemat op Bastion 11, bij de Vijfde Uitgang. De Werkgroep vesting Gorinchem is daar bezig met een vooronderzoek, wat o.a. inhoudt het vaststellen, of er deurscharnieren op het stalen deurkozijn aanwezig zijn en zo ja, deze opmeten. En het controleren, of er grote boomwortels…

 • Franse plannen voor de uitbreiding van de Vesting Gorinchem

  Zie voor verdere uitleg: https://vestinggorinchem.nl/franse-plannen-uitbreiding-vestingwerken-1813/?preview=true&preview_id=1202&preview_nonce=8761aebced

 • Gorinchemse vesting horror

  Afgelopen zondag hebben wij even een inspectie gedaan van de door ons open te stellen objecten. Dat was maar goed ook, want in deze obejecten (die weinig of nooit open gaan), had zich een grote hoeveelheid ongedierte verzameld. Maar op de Open Monumentendag (a.s. zaterdag) kunt u rustig komen kijken, want dan hebben wij ze…