Auteursarchief: Joop Kuijntjes

Weer een limietpaal uit 1835 gevonden.

Rondom de vesting staan aan de binnen- en buitenkant van het vroegere militaire gebied zogenaamde limietpaaltjes, ook wel paaltjes van oorlog genoemd. In totaal waren er ruim 270 paaltjes. Op iedere paal staat een grote letter O, van oorlog en daaronder een nummer. De meeste zijn in verloop van de tijd verdwenen door aanpassingen en werkzaamheden. Inmiddels waren er 22, verspreid over de wallen aangetroffen. Dat zijn er nu dus 23, door de vondst van paal nummer 188.  Deze staat onder aan de wal langs het Merwedekanaal. De paal is bijna helemaal onder de grond verdwenen en de bovenkant is flink beschadigd door maaiwerkzaamheden. Voor de foto is een gedeelte vrijgegraven en daarna weer dichtgegooid.O188_14

Proefsluiting Poterne

Op dinsdag 17 april 2018 is door de gemeente Gorinchem en het Waterschap Rivierenland een proefsluiting gedaan van de Poterne in de Dalemwal.
Sinds 2017 heeft de Werkgroep Vesting Gorinchem de sleutels van de deuren van de Poterne, zodat wij bij een rondleiding de mensen door de Poterne kunnen laten lopen.
De Wal behoort echter tot een waterkering, daarom moet de Poterne afgesloten kunnen worden. Iedere 5 jaar wordt er daarom een proefsluiting met schotbalken uitgevoerd. Dit om te kijken of de de afsluiting nog steeds juist werkt. Tot 2017 was de Poterne altijd afgesloten met deze schotbalken. Daarom was dit nu de eerste oefening.
Om 8.30 startte de oefening en om 9.30 was de Poterne geheel afgesloten.
IMG_0176De doorgang zoals deze tegenwoordig is, met de balken tegen de muur, zodat we er door heen kunnen lopen.
IMG_0182Enkele balken liggen boven de balken die tegen de muur liggen, deze worden als eerst weggehaald.
IMG_0193Het gedeelte waar de schotbalken moeten komen is helemaal leeg, voor het starten van de oefening.
IMG_0199Om 8.30 start de oefening met een een praatje van de leider van de oefening. Veiligheid en coördinatie zijn de belangrijkste zaken. Van het Waterschap is een waarnemer aanwezig om vast te leggen hoe de oefening verloopt.
IMG_0210Allereerst worden de schotbalken vanaf de grond met de hand in de sponningen geplaatst.
IMG_0226Daarna worden de bovenste balken met een kraantje geplaatst.
IMG_0227Het uiteindelijke resultaat. Alle balken liggen erin en ter extra afsluiting is er een zeil tussen geplaatst. De tussenruimte wordt bij een echte afsluiting gevuld met zand. maar dat is nu alleen symbolisch met enkele zandzakken gedaan.
IMG_0228De afgesloten Poterne. De balken die er nog liggen zijn voor de doorgang naar de doelen van de schietbaan.
Na de oefening is met de deelnemers gesproken om te bepalen of alles goed is verlopen. Op enkele kleine puntjes na was alles goed verlopen. De ervaringen worden in een draaiboek opgenomen voor de volgende oefening over 5 jaar.
 
 

Schutterij – Doelen – Burgerwacht

frgm-krt-ca-1600-boxhorn-kerk-doelen Frgm krt ca 1600 Boxhorn kerk + Doelen

Onder de St. Matinus kerk (Grote kerk) en het oude stadhuis, staat een rijtje gebouwen, met omheining en poorten van het Agnietenklooster. Daaronder (het veld met de boompjes) is het schuttersveld “de doelen” en het gebouw met torentje De Doelen, nu de Oude Doelen geheten.

Er is een onderzoek geplaatst over de Schutterij, Doelen en de Burgerwacht. Zie: Schutterij – Doelen – Burgerwacht