Auteur: Joop Kuijntjes

 • Van Raven via Schutters naar de Nieuwstad

  Van Raven via Schutters naar de Nieuwstad

  In de serie “vestinghoofdbrekens” door Bert Stamkot is een nieuw artikel verschenen: VAN RAVEN VIA SCHUTTERS NAAR DE NIEUWSTAD In deze aflevering passeert de oude zuidwestelijke stadsgrens de revue: vanaf de Blauwe Toren noordwaarts langs de Ravensloot-Schuttersgracht en met een sprong over dat watertje naar de eerste uitleg van de Nieuwstad. In het artikel staat […]

 • Een Duits militair vliegtuig in Gorinchem tijdens WOI

  Op onze website is een nieuw artikel verschenen. Hierin wordt het transport van Duitse vliegtuigen, die in WOI in Noord-Brabant een noodlanding maakten, door Gorinchem beschreven. Zie: https://vestinggorinchem.nl/artikelen/een-duitsch-vliegmachien-in-gorinchem/

 • Weer een limietpaal uit 1835 gevonden.

  Rondom de vesting staan aan de binnen- en buitenkant van het vroegere militaire gebied zogenaamde limietpaaltjes, ook wel paaltjes van oorlog genoemd. In totaal waren er ruim 270 paaltjes. Op iedere paal staat een grote letter O, van oorlog en daaronder een nummer. De meeste zijn in verloop van de tijd verdwenen door aanpassingen en […]

 • Proefsluiting Poterne

  Op dinsdag 17 april 2018 is door de gemeente Gorinchem en het Waterschap Rivierenland een proefsluiting gedaan van de Poterne in de Dalemwal. Sinds 2017 heeft de Werkgroep Vesting Gorinchem de sleutels van de deuren van de Poterne, zodat wij bij een rondleiding de mensen door de Poterne kunnen laten lopen. De Wal behoort echter […]

 • Poterne tijdens rondleidingen open.

  Woensdag  6 september zijn de sleutels door de Gemeente Gorinchem aan de werkgroep overhandigd. Vanaf nu kunnen wij de Poterne tijdens de rondleidingen openen en kunnen er helemaal door heen lopen.

 • Schutterij – Doelen – Burgerwacht

  Frgm krt ca 1600 Boxhorn kerk + Doelen Onder de St. Matinus kerk (Grote kerk) en het oude stadhuis, staat een rijtje gebouwen, met omheining en poorten van het Agnietenklooster. Daaronder (het veld met de boompjes) is het schuttersveld “de doelen” en het gebouw met torentje De Doelen, nu de Oude Doelen geheten. Er is […]