Kaart 1842 Woudrichem


De vesting Woudrichem met onderaan de nevenbatterij aan de Post Weide, rechts daarvan de inundatiesluis in de Maasdijk, met daarboven de lange Stenen Beer. Rechts daarvan, aan de oostzijde van de vesting is er een soort Glacis.
De vesting heeft 2 Ravelijnen in de gracht, waarover de 2 toegangen tot de vesting lopen en de vesting heeft 3 volle Bastions, waarvan een hele kleine aan de rivierzijde. Verder nog 3 halve bastions. Daarmee is een gesloten vestingfront met flankeringsvuur gewaarborgd.
Wat opvalt is dat het Bastion 3 bij de lange Stenen Beer uit 2 delen bestaat. Waarschijnlijk is het een keer vergroot, maar eind 17e eeuw ging men ook soms de bastions in twee├źn delen door hier middendoor nog een borstwering aan te leggen, ter verdediging.
Als tijdens een beleg de punt van een bastion kapot geschoten was, of opgeblazen met een mijn en het werd bestormd over de naar buiten gevallen aarde, dan kon men achter die tweede borstwering toch nog een verdediging voeren, eventueel de aanvaller terugslaan en het Bastion repareren.