Het dorp Wolpheren krijgt ‘bezoek’ van de Gorcumse Torpedisten

Al jaren en jaren klaagden de vissers uit Gorinchem regelmatig over stenen die op de rivierbodem van de Merwede lagen waardoor hun netten scheurden. Sommige brokstukken staken wel +2 meter boven de rivierbodem uit! Dit kwam de visvangst natuurlijk niet ten goede en sinds de 19e eeuw waren er al verscheidene (kostbare) pogingen gewaagd om deze stenen en brokstukken op te ruimen. Echter tevergeefs. Het korps Torpedisten bood een uitkomst in 1920, ze beschikten over springstof en hadden geoefende duikers in dienst. De ideale combinatie om deze ‘rommel’ eens op te ruimen.

Het vermoeden bestond toen reeds dat dit om resten van het oude dorpje Wolpheren ging dat nabij Gorinchem, iets ten westen van de Vluchthaven, gelegen zou moeten hebben, in het boek “Leven der doorluchtige heeren van Arkel, ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem” van Abraham Kemp staat het volgende vermeldt over de locatie:

locatie Wolpheren - Abraham KempsHet is overigens tot op heden nog niet met zekerheid vastgesteld dat deze resten in de Merwede werkelijk van het dorpje Wolheren waren, maar het is wel aanneemlijk.

De duikers van de Torpedisten gingen vervolgens per boot de Merwede op en daalden af naar de rivierbodem om de springstof aan te brengen. Nadat de explosieven hun werk gedaan hadden zijn de duikers weer afgedaald om alle brokstukken met manden boven water te brengen, hiermee was de visserij geholpen, en mogelijk een stuk locale geschiedenis verloren gegaan ….

Een aantal foto’s van het schouwspel (dubbelklik om te vergroten):

 

Men hoopte op een bloeiende visserij na deze exercitie, lang heeft het niet geduurd zoals we nu weten, de visvangst vanuit Gorinchem is in de 20e eeuw snel afgenomen en na een aantal decennia was de visserij geheel verdwenen uit de stad.

Bronnen:

  • Abraham Kemp, “Leven der doorluchtige heeren van Arkel, ende jaar-beschrijving der stad Gorinchem”
  • De Prins 17 april 1920