2022 week 21: Verven, wateroverlast en padverharding

Maandag 23 mei 2022

Al voordat onze vestinggids Henk arriveerde waren er al vragen van wandelaars.

Het bloot gekomen wapeningsstaal is wat uitgehakt en van losse roest ontdaan en wordt hier ingesmeerd met Fertan roestomvormer, gesponsord door Rustbuster.

We hadden weer last van condens door een warmtefront, maar Fertan kan op natte oppervlakken worden gebruikt.

Zelfs de vloer was nat van de condens die uit de ventilatiepijpen loopt.

Woensdag 25 mei 2022

Nu er wat zware regenbuien gevallen zijn wordt het probleem met het wegspoelen van weer duidelijk.

Er is zoveel afgespoeld, dat er een dikke laag modder over het grind, de drainage verstopt.

Deze keer is het water ook zo hoog gekomen, dat het de kazemat is ingelopen.

Het grond, modder en grind mengsel wordt van het platje geschept.

Het grind wordt uitgespreid en schoongespoeld, om het daarna weer terug te brengen op het platje.

Vandaag gelukkig geen warmtefront en de daarmee gepaard gaande condens, dus zijn de deurkozijnen van een laatste laagje verf voorzien, deze keer bitumen constructielak gesponsord door Tenco.

De gemeente Gorinchem heeft wat bijgedragen door een paar stevige stoepranden te leveren.
Met deze extra trede krijgen we voldoende hoogte om een nieuwe verharding te maken met straatstenen en grind in een open waterdoorlatend patroon.

Vrijdag 27 mei 2022

Onze huisschilder Hans brengt met grote zorg de laatste verflaag aan.

Buiten wordt ruimte gemaakt, om de stoepranden te stellen, door het granulaat van het pad los te hakken.

Het granulaat wordt verplaatst voor hergebruik.

Het worteldoek licht vrij dicht aan de oppervlakte en moet nu wat lager komen om daarboven de stoeprand te stellen. De grond onder het worteldoek wordt wat wegegraven en ge√ęgaliseerd.

Dan een laagje granulaat.

Dan een laagje zand. Ter versteviging van de eerder aangebrachte extra trede zijn er stenen in specie gelegd, dus daar moeten we nu omheen werken.

De klinkers van het nieuwe opstapje worden gesteld.

De stoepranden worden daar tegenaan gesteld. De water doorlatende vakken tussen de straatstenen worden eerst voorzien van een laagje granulaat.

Intussen harkt Arie wat grind bij elkaar.

Waarmee de waterdoorlatende vakken tussen de klinkers worden opgevuld.

Dit is het resultaat, nu het aansluitende straatje nog maken, ook in een dergelijk water doorlatend open patroon. 

Intussen schiet Hans aardig op met het schilderwerk en krijgt ook een deel van de ademluchtbuis een laatste laagje met Tenco bitumenlak.

Zaterdag 28 mei 2022

Er wordt nog wat platijzer gesneden en gepunt op de stoepranden te fixeren.

Het granulaatpad wordt losgehakt en weggeschept.

Op gescheiden hoopjes grond en granulaat.

Tot op het worteldoek. Hierop komt straks eerst een laagje grond om het pad te verhogen, dan granulaat en dan een laagje zand om te straten. Hier zijn ook de fixeerijzers van de stoepranden te zien. Ze kunnen niet allemaal even diep geslagen worden omdat de betonplaat van de kazemat er vrij dicht onder zit.

Intussen heeft Hans het kozijn van de afwachtingruimte een laatste laagje verf gegeven en ook de gehandhaafde hoekijzers e.d.