Expositie Vestingwerken & Vestingrampen

Deze expositie brengt de ontwikkeling van de vesting Gorinchem in beeld tussen 1572 en 1959.
“Vestingrampen” verwijst naar de perioden van beleg, welke rampzalig waren voor de bevolking. Extra aandacht wordt besteed aan Gorinchem in het Rampjaar 1672.

1572 Opstandige stad

In 1572 kiest Gorinchem onder aandrang van de Watergeuzen de zijde van de prins van Oranje, waarna moderne vestingwerken aangelegd dienden te worden om de stad en de doorgaande routes langs de stad, tegen de Spanjaarden te verdedigen.

1672 Vestingstad in de Waterlinie

Bij de Franse inval in 1672 werd ad-hoc een Hollandse Waterlinie gevormd met Gorinchem als grootste vesting in deze linie. De Franse inval was een ramp voor het land en zeker ook voor Gorinchem en omstreken. Wijd en zijd stond het land onder water, er was gebrek aan alles, mens en dier leden honger en koude. Met recht ging deze periode de geschiedenis in als het Rampjaar.

1814 Het “bombardement” van Gorinchem

Napoleon wees Gorinchem aan als “de sleutel tot Holland”. Toen de Franse legers zich terug moeten trekken, werd dit te behouden bruggenhoofd verdedigd tot het uiterste. Tijdens een beleg door de Pruissen en Kozakken in de winter 1813/1814″, “bombarderen” zij Gorinchem met granaten en bommen uit hun kanonnen en mortieren. De burgerbevolking klaagt “ach en wee”.

1940 Hoofdweerstandslinie van Nederland

Als het enige deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd het gedeelte van Gorinchem in staat van verdediging gebracht. De inundaties werden volledig gesteld. De bevolking in dit deel van de Waterlinie werd geëvacueerd en uiteindelijk werd, tijdens de opmars van de Duitse legers, ook nog de bevolking van de Vesting Gorinchem zelf geëvacueerd.

1959 Vesting Gorinchem opgeheven

Eindelijk als één der laatsten werd de vestingstatus van Gorinchem opgeheven. Echter Gorinchem bleef voorlopig wel een garnizoenstad.

2021 Mooiste vesting van Nederland

Dit jaar kreeg de vesting Gorinchem het predicaat “de allermooiste vestingstad van Nederland”. Het vroegere keurslijf van vestingwerken heeft een mooie en gezellige historische vestingstad overgeleverd. Uniek door zijn bijzondere ligging in het in een prachtig stukje oudhollands rivierenlandschap. De vestingwal is als zeer waardevol militair erfgoed nog volledig rond de stad aanwezig en mooi beleefbaar, met tastbare historie, mooie natuur en prachtige uitzichten.

Expositie

Wanneer:     31 juli t/m 2 oktober op woensdag, zaterdag en zondag.
Waar:             Kruitmagazijnen, molen De Hoop, Dalemwal 19a, 19b en 21 in Gorinchem.
Tijden:           10:00 tot 17:00 uur.
Toegang:       Gratis (eventuele landelijk voorgeschreven Coronamaatregelen zijn van kracht).

Vind u dit interessant? Zet het vast in uw agenda!