Cursus vestingwerken 2023

Inleiding

In 2016 organiseerden wij een cursus vestingwerken. Deze was gelijk volgeboekt en ook een groot  succes.

Daarna startte de cursus Gorcumkunde met daarin ook een les vestingwerken, dus hebben wij de cursus vestingwerken maar niet meer georganiseerd.

Toch werd er nog regelmatig gevraagd naar de cursus vestingwerken. De cursus Gorcumkunde is al jaren telkens volgeboekt, er is dus grote belangstelling om wat meer over Gorinchem te leren, ook wordt de les vestingwerken door veel cursisten gewaardeerd.

Dus reden om de cursus vestingwerken weer te gaan organiseren.
De cursus vestingwerken gaat wat dieper in op vestingwerken, de Waterlinie en de Vesting Gorinchem.

In 2023 zullen wij daarom ook de cursus vestingwerken weer organiseren.
De cursus gaat meer in op de ontwikkeling van de Nederlandse vestingbouwkunde. Ook de strategie en de tactieken komen aan de orde, die het mogelijk maakten om een vesting te veroveren. De Hollandse Waterlinie komt aan bod. En natuurlijk meer over de vesting Gorinchem zelf.

Cursus

De cursus bestaat uit 5 binnenlessen en 2 buitenlessen.

De binnenlessen worden gegeven aan de hand van PowerPoint-presentaties, waarbij dan voldoende gelegenheid is om zaken te bespreken. Ook kan men zelf nog even proberen, om een vesting te ontwerpen.

Na elke les is er huiswerk in de vorm van 10 meerkeuzevragen.
De antwoorden worden aan het begin van de volgende les behandeld.

De buitenlessen vinden plaats op de vestingwal. Aan de hand van opdrachten word je aangemoedigd om met de opgedane kennis van zaken naar de vesting Gorinchem te kijken en zelf te ontdekken hoe het zit.

Inhoud

Theorieles 1:

 • Het ontstaan van de vestingbouw als reactie op de ontwikkeling van de buskruitwapens.
 • De introductie in Nederland van het gebastionneerde vestingsysteem.
 • Het Oud Nederlands vestingsysteem.

Theorieles 2:

 • Wapens en tactieken in de Tachtigjarige Oorlog.
 • De belegering van een vesting.

Theorieles 3:

 • Ontwikkeling van de vestingbouw van de 17e tot de 19e eeuw.
 • Vestingbouwkunde aan de universiteit van Leiden.
 • Vestingbouwers: Vauban en Menno van Coehoorn.
 • Vestingbouw aan de Frontieren.

Theorieles 4:

 • Waterlinies en vestingbouw in de 19e en 20e eeuw.
 • De wedloop tussen wapens en verdedigingswerken.
 • Van forten met gemetselde bomvrije gebouwen tot betonwerken.

Theorieles 5:

 • De vesting Gorinchem.
 • De transformatie van middeleeuwse stad tot vestingstad.
 • Opname in de Hollandse Waterlinie.
 • Ontwikkeling en aanpassing van de vestingwerken.
 • Gorinchem, vestingstad in de moderne oorlog.

Praktijkles 1: Vestingwandeling met opdrachten Bastion 1 t/m 6.

Praktijkles 2: Vestingwandeling met opdrachten Bastion 7 t/m 11.

Waar, wanneer en kosten

 • Locatie: ULO-school, Zusterstraat 31, 4201 EK Gorinchem
 • Datums: theorielessen op woensdagavonden, op 18 en 25 januari en op 8, 15 en 22 februari.
                 buitenlessen op zaterdagochtenden, op 11 en 18 maart.
 • Tijden: 20:00 tot 22:00 uur voor de theorielessen en 10:00 tot 12:00 uur voor de buitenlessen.
 • Kosten: € 25, voor 7 lessen en inclusief koffie/thee bij de theorielessen.
 • De kleine lettertjes:
  Bij verhindering na inschrijving kan dan ook geen cursusgeld worden terugbetaald,
  omdat de kosten voor de zaalhuur inclusief koffie/thee dan al zijn gemaakt.

Aanmelding

 • Het maximaal aantal cursisten is 30.
 • De inschrijving sluit op zondag 8 januari.
 • Aanmelden bij: hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met betaalgegevens.
 • U bent bij de cursus ingeschreven na ontvangst van de betaling.