Waterliniejaar – Wethouder Rijsdijk overhandigt vestingplan aan prins en zijn generaal

Zaterdagochtend 9 april 2016  om 9:00 uur wreven enkele Gorkummers verbaasd de slaap uit de ogen, want daar verscheen plots een deftige koets voor Gorinchems oude statige stadhuis. In deze koets waren in Gorinchem aangekomen, de stadhouder prins Willem III en de generaal-majoor der Infanterie en Artillerie, baron Menno van Coehoorn, tevens directeur-generaal der fortificatiën.IMG_0494
De prins en de generaal waren voornemens om een inspectietocht langs de Hollandse Waterlinie uit te voeren. Zij hadden Gorinchem, als grootste vestingstad in de Hollandse Waterlinie, uitgekozen als startpunt van hun inspectietocht, welke tot aan Muiden aan de Zuyderzee gaat, het meest noordelijke punt van de Hollandse Waterlinie.IMG_0497
Dit hoge gezelschap werd ontvangen door de burgemeester en de wethouder der fortificatiën van de vesting Gorinchem. Daarna verscheen het gezelschap op het balkon, waar de burgemeester, als goed symbolisch gebruik, de sleutel der stad overhandigde. Vanaf het balkon sprak de prins de toegestroomde bevolking kort toe.IMG_0503
In verband met de oorlog met Frankrijk en het recent opdringen der vijand in de zuidelijke Nederlanden, uitte de wethouder der fortificatiën van de vesting Gorinchem zijn bezorgdheid over de staat van verdediging van de vesting en overhandigde aan de prins en de generaal een vestingplan ter verbetering van de vestingwerken.IMG_0504
Ook werd aan de directeur der fortificatiën, generaal-majoor Menno van Coehoorn een plan voor de gewenste bewapening van de vesting overhandigt. Op dit plan staan wel 72 stukken geschut op de vestingwal ingetekend, terwijl er op dit moment maar 5 stukken geschut op de vestingwal staan opgesteld.

18444 MvC

Generaal-majoor Menno van Coehoorn overhandigde op zijn beurt zijn laatste werken op het gebied van de versterkingskunst en de Hollandse Waterlinie. De burgemeester en wethouder namen dan ook dankbaar deze laatste inzichten in de verdedigingskunst, in de vorm van twee lijvige boeken en een geschrift, in ontvangst.

IMG_0507

De prins gaf opdracht om onverwijld de verbetering der vestingwerken en bewapening van Gorinchem ter hand te nemen. De wethouder heeft vervolgens de boeken aan de Werkgroep Vesting Gorinchem overhandigd, om te controleren, of het uit te voeren vestingplan van Gorinchem aan de laatste inzichten van de verdedigingskunst voldoet.

Nieuwe vestingbouw op een natte of lage horisont

Vesterkinge des Vijfhoeks
Hierna vertrok de prins en zijn gevolg om de 90 km lange Prinsentocht langs de Oude Hollandse Waterlinie te vervolgen per koets via de nabij gelegen dorpen Hoornaar en Noordeloos.

Tot zover dit verslag van deze bijzondere gebeurtenis, op zomaar een zaterdagochtend in Gorinchem. De grote vesting Gorinchem heeft in haar bestaan al vele belangrijke personen uit de nationale en internationale geschiedenis, binnen haar vestingwal mogen ontvangen.

Met enige fantasie opgemaakt door Werkgroep Vesting Gorinchem

Links naar nieuws artikelen:
http://destadgorinchem.nl/lokaal/prins-willem-iii-brengt-bezoek-aan-gorinchem-115170
http://noord.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/waterliniejaar-wordt-feestelijk-geopend-met-prinsentocht-1.5897755