Open monumentendag 2015

Voor de Werkgroep Vesting Gorinchem was het een geslaagde eerste deelname aan de Open Monumentendag op 12 september 2015. Onze relatief kleine objecten hebben nog aardiVoor de Werkgroep Vesting Gorinchem was het een geslaagde eerste deelname aan de Open Monumentendag op 12 september 2015. Onze relatief kleine objecten hebben nog aardig wat bezoekers getrokken. In de Poterne hebben wij 49 mensen mogen begroeten en in het Kleine Buskruitmagazijn 55. Er was een presentatie te zien”Ambachtelijk Buskruit” in het Kleine Buskruitmagazijntje aan de Dalemwal (Soldatenwal).
Ambachtelijk Buskruit

De overgrote meerderheid van de mensen was zeer geïnteresseerd in de stad, haar geschiedenis en de vestingelementen.

Veel Gorkummers gaven te kennen, vaak over de vestingwal te lopen maar lang niet altijd bekend te zijn met de historische betekenis of zelfs de aanwezigheid van de objecten, laat staan de functie van die objecten. Voor veel Gorkummers was het dus ook een leerzame dag.

Hier volgt nog een aantal foto’s van deze mooie dag: Img_8869 klImg_8867 klImg_8871 klImg_8872 klImg_8881 kl Img_8874 kl Img_8875 kl Img_8877 kl Img_8865 kl Img_8880 klImg_8878 klg wat bezoekers getrokken. In de Poterne hebben wij 49 mensen mogen begroeten en in het Kleine Buskruitmagazijn 55. Er was een presentatie te zien”Ambachtelijk Buskruit” in het Kleine Buskruitmagazijntje aan de Dalemwal (Soldatenwal).
Ambachtelijk Buskruit

De overgrote meerderheid van de mensen was zeer geïnteresseerd in de stad, haar geschiedenis en de vestingelementen.

Veel Gorkummers gaven te kennen, vaak over de vestingwal te lopen maar lang niet altijd bekend te zijn met de historische betekenis of zelfs de aanwezigheid van de objecten, laat staan de functie van die objecten. Voor veel Gorkummers was het dus ook een leerzame dag.

Hier volgt nog een aantal foto’s van deze mooie dag: Img_8869 klImg_8867 klImg_8871 klImg_8872 klImg_8881 kl Img_8874 kl Img_8875 kl Img_8877 kl Img_8865 kl Img_8880 klImg_8878 kl