2023 Excursie Bunkerbehoud Dordrecht

We waren te gast bij de Stichting Bunkerbehoud Dordrecht en kregen een rondleiding langs de Nederlandse objecten uit 1939/1940 en objecten die de Duitse bezetter heeft gemaakt.

Het was eigenlijk een soort Battlefieldtour, waarin we hier en daar stilstonden bij de uitgebreide schermutselingen en gevechten tussen de Nederlandse krijgsmacht en de Duitse parachutisten, die op 10 mei 1940 rond Dordrecht en de Moerdijkbruggen waren geland. Het eerste object (links op de foto) is een Duitse ‘Tobruk’. Dit is de naam van een betonnen mitrailleurnest. Deze Tobruk was ook verbonden met een loopgraaf langs het water de Kil. Dit water loopt tussen het Hollands Diep en Dordrecht, met ook de zeehaven. Het was dus van belang om hier een verdediging in te richten.

Verder een Nederlandse groepsschuilplaats uit 1940 aan de Haven, die in 1939/1940 gecamoufleerd was als huisje, met opgeschilderde ramen en deuren en zelfs een pannendak. Het bijzondere aan deze groepsschuilplaats is, dat de originele dikke houten deuren er nog inzitten en geheel intact zijn. De Stichting Bunkerbehoud Dordrecht heeft de kazemat verder ingericht zoals in 1940 het geval was en zelfs voorzien van een zelfgemaakte werkende periscoop. Die periscoop was een mooi voorbeeld voor de door ons te maken periscoop in de VIS-kazemat, indien het kinderperiscoopje teveel tegenvalt.

Vervolgens gingen we naar een Duitse kazemat, met een een luchtafweerstelling er bovenop. Het kanon is een Duitse 2 cm FLAK (Flugzeug Abwehr Kanone).
Het affuit is gevonden door een metaaldetectorclub en beschikbaar gesteld aan de Stichting Bunkerbehoud Dordrecht welke dit heeft opgeknapt tot museumkwaliteit.
Verder hebben zij de stelling opgeknapt en weer helemaal in de situatie gebracht als deze door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt, geheel ingericht met alle toebehoren.

Speciaal voor ons bezoek waren er ook allerlei bijzondere zaken opgesteld, zoals munitiekisten en patroonhouders. Maar ook zeer zeldzame zaken als deze kijker.

En een stereoscopische afstandsmeter, allemaal in bijzonder goede conditie en de juiste toebehoren voor deze stelling.

De bunker zelf is voorzien van een gang, twee grotere ruimten en een kleine ruimte. De rechter ruimte is ingericht als museum met vitrinekasten.

De andere ruimte is ingericht, zoals dat in de oorlog het geval was en geeft een inkijkje in het leven van de Duitse soldaten in de bunker, met hun 3-delige stapelbedden, gedekte eettafel met Duitse borden en bestek uit de oorlog en de leesbladen die ze in die tijd te lezen kregen.

Het is zeer goed gedaan en er is te veel te zien, om in dit verslagje op te noemen.

Als laatste bezochten we de VIS-kazemat aan het Hollandsdiep. Deze kazemat diende ter verdediging van de Moerdijkbruggen.
Vanuit dit schietgat kon men met een zware mitrailleur de Moerdijkbruggen flankerend bestrijken.
Boven is nog de voet van de Luchtwachttoren te zien, die in de Koude Oorlog bovenop de kazemat is gebouwd.

Op de Luchtwachttoren staat een instrument, waarop een verrekijker kan worden bevestigd.
Als men dan naar het vliegtuig keek wees deze vanzelf het juiste vak op de kaart aan.
Een andere luchtwachter gaf deze positie door aan het luchtwachtcentrum.

Ook de VIS-kazemat is prima ingericht en o.a. voorzien van poppen met de juiste uniformen van het Nederlandse leger uit 1939/1940.
Bij gebrek aan een zware Schwartzlose mitrailleur, staat er een lichte mitrailleur opgesteld, zoals die in 1940 in gebruik was bij het Nederlandse leger.
Het is een originele Lewis M20 mitrailleur, gevonden in het water in de buurt.

Niet alleen met de inrichting van hun objecten doen de mensen van de Stichting Bunkerbehoud Dordrecht heel goed hun best, maar ook de aan ons gegeven rondleiding was zeer goed en leuk.
Men beschikt over veel parate kennis. Het was voor ons een zeer goed geslaagde excursie.