Activiteiten

2023

Activiteiten

Open Vestingwerken Paasweekeinde en Start Fortenseizoen

2022

Activiteiten

 

 

2021

Activiteiten

 • Educatieve fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen fort Vuren, Brakel, Poederoijen en Woudrichem.
 • Educatieve fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Woudrichem en Werkendam.

 

2020

Activiteiten

Excursies

 

Projecten

 • Kanonnen en affuiten, we zijn op zoek naar fabrikanten, die replica kanonlopen kunnen maken in beton of kunststof. Hierbij wordt ook samengewerkt met het Kenniscentrum Waterlinies.
 • Het project VIS kazemat is i.v.m. de Corona maatregelen doorgeschoven naar 2021.
 • Onderzoek bouwgeschiedenis vestingwerken loopt.
 • Diverse onderzoeken t.b.v. artikelen op onze site lopen, o.a. militaire activiteiten 1940, schuilplaatsen, kazerneplein, schietbaan en de militaire schietvereniging Wirtz.

 

2019

Activiteiten

 • Expositie “de polder en de Hollandse Waterlinie” in molen de Hoop, elk weekend tussen 11:00 en 16:00 en doordeweeks, bij wind wanneer de molen draait.
 • Minimuseum Luisterpost Gorinchem; de geschiedenis van het (radio)afluisteren en specifiek in Gorinchem tussen 1955 en 1967, tijdens de Koude Oorlog. Gratis toegang op afspraak en tijdens de Culturele Zondagen, elke 2e zondag van de maand van 14:00 uur tot 17:00 uur in buurthuis de Aanlegsteiger. Daarnaast wordt er telkens een ander onderwerp uit de vestinggeschiedenis van Gorinchem belicht.
 • Presentatie Open Havendag 25 mei.
 • Open Monumentendag 14 september; klein buskruitmagazijn en Poterne in de Dalemwal, mini museum Luisterpost, molen de Hoop en de Caponnière.

 

Projecten onderhanden

 • Toegankelijk maken, conserveren en restaureren VIS-kazemat. Project gestart op 14 maart 2018, vergunning voorjaar, voorbereiding zomer  2021, uitvoering najaar 2021, opening op Open Monumentendag 2021.
 • Restauratie geschutsbatterij op bastion 2; project gestart 2016, uitgevoerd voorjaar 2019, nazorg voorjaar en zomer 2019, opening najaar 2019?
 • Dijkverbetering Waardenburg-Gorinchem. Advies aan de Graaf Reinald Alliantie betreffende historisch objecten in het traject Gorinchem tot fort Vuren.
 • Advies Waterschap Rivierenland/gemeente Gorinchem in voorstudie traject dijkverzwaring 2022.
 • Transcriptie Genie Register Gorinchem uit 1897.
 • Goed werkende maken en opknappen apparatuur Luisterpost.

 

Onderzoeken in 2019 afgerond of lopende

 • Onderzoek bouwgeschiedenis vestingwal.
 • Onderzoek Doorgang Bastion VI.
 • Onderzoek kanonnen.
 • Onderzoek Limietpalen.
 • Onderzoek RAG Militaire Zaken.
 • Onderzoek Staatse Linie Waal.
 • Onderzoek VIS-kazemat.
 • Onderzoek Waterlinie.
 • Overdracht Defensie naar Gemeente

 

Excursies

 • Zaterdag 19 januari; bezoek Nationaal Militair Museum te Soesterberg.
 • Woensdag 20 februari; bezoek Genie Museum en concentratiekamp te Vught.
 • Zondag 28 april; speciale rondleiding op fort Asperen.
 • Zondag 23 juni; bezoek Geertruidenberg.
 • Zondag 11 augustus; bezoek forten Uppelschedijk (Altena) en Bakkerskil.
 • Zondag 20 oktober; bezoek Naarden.

 

2018

 • Oude radiobuizen uitzoeken in het Jan Corver museum t.b.v. ontvangers Luisterpost Gorinchem 13 januari 2018.
 • Lezing de Luisterpost Gorinchem, voor de geschiedkundige vereniging Giessenburg en Schelluinen 25 januari 2018.
 • Lezing voor de Gorcum Accademie 17 februari 2018.
 • Vesting Rondleiding 17 maart 2018.
 • Studiebezoek vesting Heusden 8 april 2018.
 • Reguliere gratis vestingrondleiding april t/m oktober, zie het hoofdstuk (TAB) “Wandeling” in het menu.
 • Zondag 6 mei, Rondje Pontje, werkbezoek aan de vesting Woudrichem, de vesting Loevestein en fort Vuren.
 • Open Havendag Gorinchem 19 mei 2018.
 • Excursiebegeleiding Historische Vereniging Oud-Gorcum excursie Waterliniemuseum en fort Vechten.
 • Waterlinie fietstocht 2 juni 2018, start bij de Kruitmagazijnen Symposion.
 • Zaterdag 9 juni Nationale Bunkerdagen, bezoek BB Commandopost Overvoorde met het Museum Bescherming bevolking (MBB) te Rijswijk bij Den Haag. En het bunkermuseum in Scheveningen.
 • Nog inplannen: Nationaal militair Museum (NMM), vertrek 10:00 en terug 17:00 uur.

 

Projecten onderhanden

 • Toegankelijk maken, conserveren en restaureren VIS-kazemat. Uitvoering project gestart op 14 maart 2018.
 • Restauratie geschutsbatterij op bastion 2.
 • Dijkverbetering Waardenburg-Gorinchem. Advies aan de Graaf Reinald Alliantie betreffende historisch objecten in het traject Gorinchem tot fort Vuren.
 • Doorlopende live expositie radio afluisterstation van het 898 Radiobataljon dat in Gorinchem was gelegerd van 1955 tot 1967 tijdens de Koude Oorlog.
 • Expositie de Gorinchems vesting artillerie in molen De Hoop.
 • Toeristische informatiepunten Hollandse Waterlinie in fort Vuren en molen De Hoop.

 

2017

 • Expositie Verbinden en afluisteren met radio 1940 – 1967.
 • Expositie soldatenplaten.

 

2016

 • WVG Startnotitie Vestingwerken Gorinchem ingediend bij de gemeente.
 • Presentatie gemeenteraad.
 • Expositie in korenmolen de Hoop.
 • Boekje vestingwandeling bijwerken, aanvullen en laten drukken.
 • Deelname aan overleg Erfgoedkamer Oude Hollandse Waterlinie.
 • Vestingwandeling Katholieke Basisschool KBS Mariëngaarde.
 • Cursus Vestingwerken in de oude ULO school.
 • Maken van een cursus naslagwerk.
 • Overleg met de gemeente Gorinchem project Batterij bastion 2.
 • Overleg met adviesbureau betreffende Vestingplan gemeente Gorinchem.
 • Invulling thema Open Monumentendag voor Gorinchem en deelname met 4 objecten.
 • Start organisatie evenement “De Luisterpost Gorinchem en de Koude Oorlog”.

 

2015

 • Internetsite Vesting Gorinchem gemaakt.
 • izi.Travel smartphone vestingwandeling gemaakt.
 • Vestingwandelboekje gemaakt.
 • Excursie naar het Artilleriemuseum.
 • Excursie naar het Nationaal Militair Museum.
 • Archiefonderzoek naar de inrichting van de vestingwal.
 • Overleg met de gemeente Gorinchem reconstructie rechter Flankbatterij in Bastion 2.
 • Deelname aan overleg Erfgoedkamer Oude Hollandse Waterlinie.
 • Vooronderzoek V.I.S. kazemat i.s.m. de gemeente Gorinchem.
 • Expositie in de Caponnière.-
 • Deelname aan netwerkdag Koude Oorlog locaties.

 

2014

 • Oprichting in het najaar van de Werkgroep Vesting Gorinchem.
 • Vestingwal wandeling.