VAN OUDE LOMBARD EN ARKELPOORT

Detail kaart door Jacob van Deventer (1558) met de middeleeuwse vestingmuur en de Bagijnentoren. Depot Archeologie gemeente Gorinchem.

Ons geacht werkgroeplid Bert Stamkot heeft weer een interessant artikel geschreven onder bovenstaande titel in de serie ‘Vestinghoofdbrekens’.


door

Tags: