Stadsriool gerestaureerd

De restauratie van de duikerkolk van het oude stadsriool nadert zo te zien zijn voltooiing. De restauratie, uitgevoerd in 2022, betreft het vervangen van natuurstenen dekzerken bovenop (deze waren gescheurd), het reinigen, inboeten en opnieuw voegen van het metselwerk. Daarnaast  werden ook scheuren in delen van het metselwerk hersteld en ook de rinketbediening en het hekwerk werden in dit gerestaureerd en opnieuw gecoat (zoals ook bij de Caponnière is uitgevoerd in het verleden).

Zelfs compleet met een trapje voor watervogels, hoewel, gezien de hoogte zullen de meesten wel gewoon van de vleugels gebruik maken.

Zo ziet een interessant onderdeel van de vestingwal en de oud stad er weer goed uit.

Diverse waterlopen, die vroeger onderdeel waren van het open rioolsysteem van de stad komen hierin uit. De meesten van die waterlopen bestaan nog steeds, maar ze dienen niet meer als riool. De open grachten en sloten zijn grotendeels omgevormd tot rioolbuizen en dienen nu tot berging en transport van hemelwater. Het riool is daarvan gescheiden en gaat met persleidingen naar een rioolgemaal.

Op de vestingplattegrond van 1897 is het stelsel te zien met de nog open Melkheul en een zeer lange gemetselde duiker onder beide kanalen door. Hier is ook te zien dat het ronde gat in de zijmuur (op de foto) de uitwatering is van de bermsloot. Vroeger liep overal aan de binnenzijde van de wal een bermsloot. De stippellijn uiterst rechts is het grote gemetselde riool, wat ondergronds verder loopt en aansluit op de Schuttersgracht.

Nadat de Melkheul dus in 1930 is gedempt, is het korte stukje (de kolk) aan open water overgebleven en dit authentieke stukje erfgoed ligt er nu weer keurig bij.
Goedzo gemeente Gorinchem; nu nog de projecten uit het Vestingplan 2017.


Geplaatst

in

door