Grenspalen App gelanceerd

Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) heeft een telefoon-App gelanceerd, waarmee je zelf “paaltjes van Oorlog”, ofwel Limietpalen, ofwel grenspalen kan opsporen bij alle verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dus ook vestingsteden.

Hiermee help je het KCW om alle nog aanwezige paaltjes te registreren en te beschermen.

Zie: https://www.kenniscentrumwaterlinies.nl/kennis/grenspalen

Vesting Gorinchem

Met het zoeken naar paaltjes binnen en rond de vesting Gorinchem, help je ook de Werkgroep Vesting Gorinchem, want wij zijn al jaren geleden gestart om de “paaltjes van Oorlog” te inventariseren en proberen nog steeds, om de gemeente Gorinchem te interesseren, om hier voorzichtig mee om te gaan en deze te beschermen.

Officieel zijn ze natuurlijk beschermd, want ze horen bij het Rijkmonument de vestingwal van Gorinchem, maar dat schijnt niemand te weten …..

Met het groot materieel, waarmee men onderhoud doet aan de vestingwal worden ze van hun plaats geduwd of beschadigd.

Voor je gaat zoeken in Gorinchem, kan je kijken welke al bekend zijn.

Zie: https://vestinggorinchem.nl/artikelen/limietpalen/