Vestingwerken en Vestingrampen, expositie geopend

De eerste 100 bezoekers hebben de expositie in de oude buskruitmagazijnen aan de oevers van de Merwede bezocht en waren enthousiast. Met foto’s, kaarten en objecten wordt daar de ontwikkeling van de Vesting Gorinchem (1572–1959) in beeld gebracht. Speciale aandacht is er voor de verdediging van de vesting, de geboorte van Nederland in 1572 en de gebeurtenissen (rampen) voor de bewoners tijdens het Rampjaar 1672.

Start je rondgang in de buskruitmagazijnen en ga daarna naar de korenmolen De Hoop waar een interactieve kaart van de Oude Hollandse Waterlinie is opgesteld waarop je de inundatie, de verdedigingswerken, de manschappen en de gebeurtenissen kunt volgen.

De expositie is open t/m 2 oktober 2022 op zaterdag, zondag en woensdag van 10:00 tot 17:00 uur in en rondom de molen De Hoop en de grote buskruitmagazijnen van Symposion aan de Dalemwal. De toegang is gratis.

De expositie wordt georganiseerd door de Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum.