Oud Gorcum Varia

Oud Gorcum Varia

In de zomeruitgave (nummer 77) van het verenigingsblad van de Historische Vereniging Oud-Gorcum is een uitgebreid artikel te lezen “Werkgroep Vesting herstelt VIS-kazemat”. Het hoofdartikel van deze uitgave, 6 pagina’s en de cover zijn aan onze werkgroep besteed en geeft een goed beeld van wat de werkgroep doet. We zijn blij met dit artikel net voor de opening van de expositie Vestingwerken en Vestingrampen op zondag 31 juli in de groot buskruitmagazijnen.