Introductie Waterlinie en Rampjaar Ds. Koelmanschool

Afgelopen dinsdagochtend kreeg groep 5 van de Ds. Koelmanschool een geschiedenisintroductie over het Rampjaar en de Oude Hollandse Waterlinie. Dit ten behoeve van de daarop volgende geschiedenislessen op school over deze onderwerpen. Na een korte inleidende presentatie in korenmolen De Hoop, werden de wallen, kanonnen, kruitmagazijnen en Dalempoort bekeken en besproken. Ook werd de diepte van de vestinggracht gemeten, waarbij meters in voeten werden omgezet.

De belangrijke vestingdriehoek Gorinchem, Woudrichem en Loevestein was nog goed beleefbaar vanaf de stelling van Molen de Hoop. Het uitzicht op de vestingen Woudrichem en Loevestein is in de loop der eeuwen weinig veranderd en met de verrekijker waren deze toch van dichtbij te bewonderen. Deze buitenles werd verzorgd door Ton en Hugo van de Werkgroep Vesting Gorinchem, onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.