Werkzaamheden bij de VIS-kazemat weer gestart

De werkzaamheden bij de VIS-kazemat zijn weer gestart. Voor afgelopen week 12, zie:
https://vestinggorinchem.nl/activteiten/fotoverslag-uitvoering-project-vis-kazemat/2022-week-12-werkzaamheden-vis-kazemat-weer-gestart/


door

Tags:

%d bloggers liken dit: