Weer een paaltje van Oorlog gevonden

Officieel heet zo’n paaltje een limietpaal en was van het toenmalige Departement van Oorlog. De limiet is de grens waarmee het militaire terrein, ofwel de Rijksgrond, was afgebakend. Die grens is hier op de vestingplattegrond in geel aangegeven. De nummers zijn de limietpaaltjes. Nummer 236 is teruggevonden.

Het paaltjes is tevoorschijn gekomen bij het omwaaien van wat bomen onderaan de dijk.
Marcel Klijn heeft het ontdekt en ons erop attent gemaakt.

Op het paaltje staat zoals gebruikelijk de O van het Departement of Ministerie van Oorlog en het volgnummer, in dit geval dus 236.

Het “Quick Response Team” van de Werkgroep Vesting Gorinchem is direct uitgerukt om het paaltje veilig te stellen.

Inmiddels is het paaltje vervoerd naar de gemeentewerf waar het mag logeren, tot haar natuurlijke habitat weer is hersteld, na uitvoering van het dijkverbeteringsproject.

Het ligt nu bij de loop van het kanon dat door RWS is geschonken en dat ook wacht op plaatsing in 1 der Bastions.