Oproep Koude Oorlog KLD en BB

Het toegangsgebouwtje van de voormalige ondergrondse Luchtwachtpost aan de Groenmarkt.

Nationaal Koude Oorlog weekend ’60 jaar Cubacrisis’

In het kader van het nationale Koude Oorlog weekend “60 jaar Cubacrisis” op 22 en 23 oktober 2022, organiseert de Werkgroep Vesting Gorinchem een tentoonstelling over het Korps Luchtwacht Dienst (KLD), de organisatie Bescherming Bevolking (BB) en het Radioverkenningsbataljon van de Landmacht in Gorinchem.

Oproep

Graag komen wij in contact met mensen die nog bij het KLD of de BB zijn geweest en daar wat over willen vertellen. Heeft u eventueel nog uniformdelen, voorwerpen of documenten uit die periode en u wilt deze uitlenen of schenken t.b.v. de tentoonstelling, dan horen wij dat graag.

De werkgroep is onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum en geschonken objecten worden opgenomen in de historische collectie van deze vereniging.
U kunt contact opnemen per email met hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Een oefening van de BB in 1982. In de nieuwe ondergrondse Kringcommandopost wordt de toestand op de kaart bijgehouden. Waar is de bom gevallen? In welke richting gaat de radioactieve wolk. in welke richting moet worden geëvacueerd?

Onder de aandacht

De laatste jaren is er veel interesse ontstaan voor de Koude Oorlog geschiedenis en kijkt men graag in voormalige BB bunkers e.d. Echter de meeste van deze objecten zijn niet, of sporadisch te bezoeken. Ook genieten deze objecten nog geen bescherming als monument.

Inmiddels is dit Koude Oorlog erfgoed ook onder de aandacht gekomen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze dienst is  samen met de Stichting Menno van Coehoorn met een inventarisatie bezig, van wat er nog van dat erfgoed over is in Nederland. Dit met het doel om uiteindelijk tot bescherming van deze objecten te komen als rijksmonument.

Gorinchem

In Gorinchem zijn nog een Luchtwachtcommandopost en een BB-Kringcommandopost over. Dit zijn ondergrondse bunkers. De toegangen zijn in de jaren negentig afgebroken en dicht gemaakt, waarna er overheen is bestraat.

Actueel

Wat we niet hadden kunnen bedenken bij de eerste voorbereidingen voor deze activiteit, is dat helaas de Koude Oorlog nu zelfs weer actualiteit is geworden. Door de Russische inval in Oekraïne, staan de NAVO en Rusland weer tegenover elkaar en wordt gedreigd met nucleaire wapens. De situatie is sinds de Cubacrisis niet zo dreigend geweest als nu. Maar hopelijk blijft het nu ook weer bij afschrikking in plaats van werkelijke inzet van nucleaire wapens. Ondanks dat er in Oekraïne nu in korte tijd helaas al veel leed is geschied.