€ 721.000 voor Erfgoedprojecten dijk Gorinchem-Vuren

Op aanvraag van de Graaf Reinald Alliantie, heeft het Rijk, via de Erfgoeddeal, een bedrag van €721.000 beschikbaar gesteld om de uitvoering mogelijk te maken van o.a. de door  de Werkgroep Vesting Gorinchem ingebrachte erfgoedprojecten in het dijkverbeteringsproject Gorinchem – Waardenburg.

Hierin zitten nog twee andere projecten, net buiten de gemeentegrens van Gorinchem; de  inundatiewerken van Fort Vuren en een schotbalkensluis met restanten gemaal aan de oostzijde van fort Vuren, welke projecten wij ook een warm hart toedragen.

Met een aantal tastbare historische/toeristische punten op de dijk wordt de vesting Gorinchem verbonden met de weerstandslijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die loopt van de Broeksesluis aan de Linge, langs fort Vuren en steekt dan de Merwede over naar de Batterij bij Brakel, iets ten oosten van Slot Loevestein.

Het betreft:

 1. Ravelijn van Gorinchem

  Reconstructie en inrichting als openbare buitenruimte en startpunt van wandelroutes. Hieraan dragen ook de gemeente Gorinchem en de provincie Zuid-Holland bij.

 2. Dalemse Sluis

  Hier wordt middels een borstwering een uitkijkpunt gerealiseerd wat verwijst naar de verdwenen batterijen. Een nieuwe trappartij zorgt voor de koppeling met de recreatieve routes door de Woelse Waard.

 3. Dijkpost Hercules

  Aan de binnenzijde van de dijk komt een balkon en maquette waarmee een weids zicht over de inundatievelden wordt geboden. Buitendijks komt een tribune met uitzicht op Slot Loevestein, dat aansluit op wandelpaden door de uiterwaarden.

 4. Inundatiewerken Fort Vuren

  Opgeschoond en gerestaureerd.

 5. Schotbalkensluis en resten gemaal

  Het voormalige gemaal wordt eigentijds zichtbaar gemaakt en ingericht als rustpunt voor recreanten.

Voor meer informatie. zie pagina 9 in dit document: Erfgoeddeal uitvoeringsprog 5e ronde

Nieuwsbron: Nieuwsbrief Linienieuws van de Stichting Liniebreed Ondernemen.