Heftige spuiterij in de VIS-kazemat

En andere werkzaamheden van de afgelopen week.

Zie: https://vestinggorinchem.nl/activteiten/activiteiten-2021/fotoverslag-uitvoering-project-vis-kazemat/