Openingswoordje Word Clean-up Day in Gorinchem

Onze vestinggids Henk van der Veen heeft gisteren een inleidend verhaal gedaan bij de World Clean-up Day in Gorinchem. Hij bracht onder aandacht dat het vanuit de historie aan ons overgeleverde landschap van Waterlinie en vestingwerken beter beleefbaar is als dit ook wordt vrij gehouden van zwerfvuil. En dat dit ook bijdraagt aan een schoner milieu.