Zwerfvuilprikken als ode aan het Zuid-Hollandse landschap van de Waterlinie

Op zaterdag 18 september a.s. (World Clean-up Day) kunnen inwoners en bezoekers van Gorinchem weer zwerfvuilprikken. Die dag vertelt V6 het verhaal van de vesting en de Oude Hollandse Waterlinie om de beleving van het schoonmaken van het landschap en vesting te verrijken met kennis over het verleden. Ook inwoners die zich betrokken voelen bij het erfgoed van de Waterlinie die in 2022 zijn 350-jarig jubileum viert, gaan samen met natuurvrienden op pad. Samen met Schoon Gorinchem, Waardlanden, De Bibliotheek AanZet Gorinchem, het Natuurcentrum Gorkum, Stichting Oude Hollandse Waterlinie.

      

Mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en met medewerking van de Historische Vereniging Oud-Gorkum, wil V6 het Waterlinielandschap tot leven wekken door lokale initiatieven van burgers te stimuleren. Het eerste project is Zwerfvuilprikken als ode aan het Zuid-Hollandse landschap. Dit start op 18 september a.s. met twee routes vanaf de parkeerplaats aan de Bagijnenwal bij molen Nooit Volmaakt in Gorinchem om 10 uur en om 12 uur. Een route voert te voet langs de vestingwallen en de andere route op de fiets langs de Arkel.

Meteen opgeven: https://bit.ly/2XisWuh

Beleving van het landschap

Nederland is een waterland, met op vele plaatsen nog polder- en coulisse landschappen waar je doorheen kunt dwalen en waar je je één kunt voelen met jezelf. Weg van de onrust van alledag en van drukkend nieuws. Weg van de samenleving, je baden in de geur van de natuur. Maar je kunt er ook het verleden zoeken, want landschappen zijn vaak historisch beladen. Er is gevochten of ze zijn onder water gezet, zoals de Oude Hollandse Waterlinie in 1672 en opnieuw in 1794. Altijd om Nederland te beschermen tegen een vijand van buitenaf. Dat geeft aanleiding om te denken over het heden. Waardoor worden wij beschermd? Zijn wij bereid om te strijden, en waarvoor? Waar staan we en wat verbindt ons? Zo leidt een recreatieve activiteit als zwerfvuilprikken tot bezinning en beleving.

De provincie Zuid-Holland steunt deze activiteiten en werkt samen met V6 om de verhalen van het erfgoed in de regio te verzamelen en tot leven te wekken. Met het opruimen van achtergelaten zwerfvuil blijft het erfgoed en het landschap goed onderhouden en toegankelijkt. Behoud van cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit helpen inwoners en gebruikers meer bewust te maken van de invloed die de leefomgeving op ons heeft.

                                                                   

 Plannen voor dit najaar en 2022

Naast het onderdeel Schone Schootsvelden: Zwerfvuilprikken in de Oude Hollandse Waterlinie organiseert V6 dit najaar van 2021 nog Laarzen van Luxembourg met re-enactor Jip Meijer (http://www.durendale.nl/) die na een introductie bij De Bibliotheek AanZet in Gorinchem aan de hand van het individuele verhaal van een eenvoudige soldaat met deelnemers het landschap in trekt. Het onderdeel Vogelen in de Linie vindt in het voorjaar van 2022 plaats ook weer vanuit de bibliotheek en is gericht op de beleving van het sterke landschappelijke karakter van de Waterlinie en de (toenemende) belangstelling voor het spotten van vogels. Hou de website en Facebook van het Natuurcentrum Gorinchem en van de Bibliotheek AanZet Gorinchem in de gaten voor meer informatie.

Overige programmering Clean-Up Day Gorinchem

Het Natuurcentrum Gorinchem organiseert nog meer opruimacties bij voorbeeld met paard en wagen en een workshop papier maken. Haal een netje en/of een afvalknijper in het Natuurcentrum en doe mee! Het hele programma vind je op https://natuurcentrumgorinchem.nl/activiteiten/

Belang van verhalen

Het delen van verhalen over het erfgoed van de Waterlinie bevordert een toenemend,  maar wel  respectvoller en duurzamer recreatief gebruik van het landschap. Verhalen als onderdeel van immaterieel erfgoed dragen in hoge mate bij aan de beleving, identiteitsvorming en participatie van inwoners én bezoekers. Daarom werkt V6 samen met de genoemde partners en met name met de Historische Vereniging Oud-Gorkum.

V6 deelt de verhalen via het verhalenplatform “if then is now” (www.ifthenisnow.eu). Daar verbindt het V6 project van Heling en Kreuger de verhalen met elkaar tot hét verhaal van het Linielandschap en wil dat met alle inwoners, gebruikers en bezoekers van dit gebied delen.

Linielandschap écht uniek Nederlands

In 2022 viert de Oude Hollandse Waterlinie haar 350-jarige bestaan. Het landschap is een belangrijk element van de waterlinies en het is wat ze zo bijzonder maakt. Het verdedigen met water is zo écht ‘Nederlands’. V6-initiatiefnemers Bas Kreuger en Menno Heling denken dat met creativiteit en fantasie nieuwe betrokkenheid van de lokale bevolking kan ontstaan. Zij zijn dan ook heel blij met de samenwerking met de genoemde partners om hun achterban op te roepen dit landschap als inspiratiebron te gebruiken. Op 18 september 2021 dus om nog meer mensen te betrekken bij het zwerfvuilprikken.

V6 staat voor Verbinden, Vertellen, Verhalen, Verdienen, Vrijwilligers en (werk) Verzetten. De initiatiefnemers van V6 hebben rijke ervaring in het betrekken van bewoners bij hun omgeving. Bas Kreuger met zijn kennis van militaire geschiedenis bij het Kenniscentrum Waterlinies en Menno Heling als uitgever van if then is now, platform voor cultuur, erfgoed en toerisme.

Praktisch

Beide routes starten op 18 september a.s. vanaf parkeerplaats aan de Bagijnenwal bij molen Nooit Volmaakt in Gorinchem om 10 uur en om 12 uur. Voor iedereen is prikmateriaal aanwezig en voor de deelnemers om 12 uur is een broodje beschikbaar. De route langs de vestingwallen is te voet, de andere route gaat buiten de bebouwde kom, en aangeraden wordt om met de fiets te komen. U kunt met een routekaart zelf uw tempo en keuze van route bepalen.

Opgeven voor de V6 Waterlinie activiteiten kan via deze link: https://bit.ly/2XisWuh