Open Monumentendag 2021 Gorinchem was een succes!

Bij het Klein Kruitmagazijn. Van zitten zou de Open Monumentendag niets komen.

Vroeg uit de veren

Twee leden van de Werkgroep Vesting Gorinchem gingen al om 8:00 uur op pad om paaltjes met QR-codes te slaan voor de Liniewater Quest maar waren op tijd bij de buurhuis de aanlegsteiger, alwaar om 10:30 uur de overige werkgroepleden, die deze dag een taak hadden zich verzamelden.

Onder het genot van een bekertje koffie volgde een briefing en het uitdelen van de benodigde materialen, waarna ieder naar zijn object vertrok. Die objecten waren het Klein Kruitmagazijn aan de Dalemwal, de Poterne in de Dalemwal en Minimuseum de Luisterpost in buurthuis de Aanlegsteiger. Verder gingen nog twee personen de vestingrondleiding doen, die om 10:00 uur ging starten.

Inzet

De Werkgroep Vesting Gorinchem heeft op deze Open Monumentendag 9 personen ingezet en daarnaast was nog een lid actief als molenaar van molen De Hoop en nog een ander lid als uitbater van de Caponnière. Verder hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de voorbereiding van deze Open Monumentendag in goede samenwerking met Mooi Gorinchem en de VVV.

Hoge opkomst

Wij waren er op tijd klaar voor. Echter al snel werd het zo druk, dat er geen tijd meer was om foto’s te maken.

Ondanks het toch wat regenachtige en grijze weer was het aantal bezoekers hoger dan ooit te voren. Zowel de Poterne, als het Klein Kruitmagazijn kregen bijna 100 bezoekers. Ook Minimuseum de Luisterpost kreeg meer bezoek dan normaal en werd door meer dan 40 mensen bezocht.

Opvallend was dat het overgrote deel van de bezoekers van buiten Gorinchem kwam en vaak van ver was gekomen, speciaal om de vesting Gorinchem te bekijken.

Liniewater Quest

Deze korte fietstocht langs de Waterlinie- en polderobjecten is helaas door niemand gedaan, terwijl dit toch heel leuk had kunnen zijn voor Gorcummers, die alle monumenten al hebben gezien.

Al met al kunnen wij als Werkgroep Vesting Gorinchem toch terugzien op een zeer geslaagde Open Monumentendag.


door

Tags: