De Nieuwe Hollandse Waterlinie officieel Wereld Erfgoed!

Een dergelijk plaatje van de vestingwerken aan de oostzijde van Gorinchem was in de vergadering van het UNESCO World Heritage Committee te zien.

Zojuist heeft het World Heritage Committee tijdens de 44e zitting onder voorzitterschap van China de voordracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als Werelderfgoed goedgekeurd.
De vesting Gorinchem is onderdeel van dit erfgoed.

Aandachtspunten waren het beter vastleggen van de grenzen en van de bescherming van dit erfgoed. Nederland krijg dan ook de opdracht mee, om dit beter te regelen en aantoonbaar te make voor februari 2022. Het geen weer behandeld wordt in een volgende zitting van het Committee.