Project affuit bomkanon gestart

De initiatiefnemer van de klokkenstoel Buiten de Waterpoort, Bernard Sierra, is samen met Mathieu van Pelt bereid gevonden om een affuit te maken voor het Walker bomkanon, wat nu op boomstammetjes ligt in bastion 2.

Afgelopen vrijdag togen zij met Hugo Ouwerkerk van de Werkgroep Vesting Gorinchem naar het vestingmuseum in de vesting Naarden. Om daar een dergelijk affuit te bekijken.

In Gorinchem is natuurlijk alles groter, dus ook ons kanon is groter en zal het affuit dan ook nog een slagje groter worden, dan wat in Naarden staat. Gelukkig hebben wij de tekeningen met de correcte maten, die wij in het kenniscentrum van het Nationaal Militair Museum mochten fotograferen.

Zodra wij weten wat globaal de kosten zullen zijn, presenteren wij dit project aan de gemeente Gorinchem en gaan wij op zoek naar fondsen. De verwachting is dat het affuit dan in de loop van volgend jaar gereed zal zijn.