Rustbuster sponsort roestomvormer!

Nu het risico op ernstig ziek worden door Corona minder wordt en de maatregelen versoepelen heeft de werkgroep het project VIS-kazemat weer in gang gezet en is druk bezig om sponsors te benaderen.

Wij hebben de firma Rustbuster uit Veenendaal bereid gevonden om ons te sponsoren door levering van 5 liter Fertan roestomvormer. Hoe komen we vanuit Gorinchem in de Hollandse Waterlinie terecht bij Rustbuster, helemaal in Veenendaal in de Grebbelinie?

Rustbuster is een gerenommeerde naam als leverancier van antiroestmiddelen, gereedschap en lasapparatuur en zij verbreiden ook kennis door het houden van workshops. Rustbuster is een bekende naam in de wereld van oldtimer auto’s in Nederland.

5 liter Fertan, goed voor 60 m².

Zij leveren o.a. de roestomvormer Fertan en dat is de keuze van onze werkgroep voor de omzetting en van roest op het ijzerwerk van de VIS-kazemat. Dit omdat hiermee binnen de werkgroep al enige ervaring is en omdat Fertan waterdun is en een groot indringingsvermogen heeft.

In verband met de werkomstandigheden in de kazemat is het ook belangrijk, dat dit middel niet vluchtig is en gewoon door vrijwilligers met de kwast kan worden opgebracht. Wij denken hiermee een zorgvuldige keuze te hebben gemaakt en danken Rustbuster voor deze sponsoring.

Zie voor de andere sponsors van het VIS-kazemat project: https://vestinggorinchem.nl/sponsoring/