Officieren in Gorinchem

Ons werkgroeplid Joop Kuijntjes is begonnen met een lijst van officiersnamen op de internet site Vesting Gorinchem. Daar kunt u zoeken, of er soms familie van u in staat. De lijst loopt vooralsnog van 1814 tot 1850, maar het is de bedoeling, om deze verder uit te breiden tot 1968.
Heeft u zelf informatie, dat een familielid in Gorinchem heeft gediend, als officier, onderofficier, of soldaat, beroeps of dienstplichtig, dan horen wij dat natuurlijk graag en ontvangen zeker ook gaarne foto’s van de persoon zelf, maar ook foto’s die tijdens zijn diensttijd in en rond Gorinchem genomen zijn. Wij zullen t.z.t. iedereen die in Gorinchem heeft gediend op onze site Vesting Gorinchem vermelden, indien mogelijk met foto.
Voor het geven van informatie en foto’s kunt u contact opnemen via: info@vestinggorinchem.nl
Voor de lijst van officieren, zie: https://vestinggorinchem.nl/garnizoen/officieren-in-gorinchem/

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Vesting Gorinchem