De inundatiesluizen bij Asperen

Klik op de kaart om te vergroten. Kaart van de Genie uit 1901 van het sluizencomplex bij Asperen. Nationaal Archief 3.09.44.01 EAI Gorinchem brieven – 86.

Na de aanleg van het inundatiekanaal bij Tiel tussen 1881 – 1886, werd de grote uitwaterings- en inundatiesluis Bij Dalem, wat betreft de inundatiefunctie een hulpsluis. Het nieuwe kanaal bij Tiel verbond de Waal met de Linge. De rivier de Linge kon met het uit de Waal ingelaten water hoog worden opgezet. Dat komt omdat Tiel meer naar het oosten ligt, waar de waterstand in de Waal hoger is dan in de Merwede bij Dalem.

Voor de inundatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Linge en Waal was nu een inundatiesluis bij Asperen de hoofdinlaatsluis geworden voor de inundatie van het gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen de Linge en de Waal.

Dit is de onderste sluis op de plattegrond. De bovenste sluis doet het gebied tussen de Linge en de Lek. Dus vanuit de hoge Linge werden beide grote inundaties gevoed. De grote sluis bij Dalem deed nog wel mee als de waterstand in de Merwede voldoende hoog was. Door de aanleg van het inundatiekanaal bij Tiel werd de inundatietijd bekort van ca. 2 weken tot enkele dagen. Dat was toen snel genoeg voor de “moderne” oorlog.