Netwerkdag Koude Oorlog locaties

Img_9635 kl
De ingang van de ondergrondse BB Commandopost bunker.

Als vertegenwoordiger van de Werkgroep Vesting Gorinchem, ben ik vandaag naar de voor het eerst georganiseerde “Netwerkdag Koude Oorlog locaties” geweest.
De Werkgroep Vesting Gorinchem gaat bij de gemeente een voorstel indienen, om de Gorinchemse atoomvrije BB bunker (Kringcommandopost) weer toegankelijk te maken en eventueel te herbestemmen als onderkomen voor een vereniging, eventueel in combinatie met een stukje BB museum. Daarvoor is het wel interessant om te horen, wat er allemaal komt kijken bij openstelling en beheer van een dergelijk project.
De netwerdag werd georganiseerd door het Museum Bescherming Bevolking in park Overvoorde te Rijswijk bij Den Haag. Dit museum heeft daar diverse gebouwen, welke als museum ingericht worden en ook een ondergrondse BB commandopost, welke als enige in Nederland, al jaren zeer regelmatig voor publiek is geopend. Het museum heeft ook nog een ondergrondse commandopost in Grou in Friesland in beheer, welke in 2014 voor het eerst open was en af en toe open gaat. De aanwezigen kregen dan ook een uitgebreide rondleiding in deze Rijswijkse commandobunker van de BB (Bescherming Bevolking)..
Voor en ook tijdens de rondleiding was er veel informatie uitwisseling tussen de deelnemers onderling en met de organisatoren. Ook tijdens de netwerkborrel na de rondleiding bleef iedereen nog lang druk met elkaar in gesprek. Ik heb dan ook veel informatie opgedaan en de netwerkdag als prettig en zeer nuttig ervaren. Voor de Gorinchemse plannen kunnen we dan ook op veel steun rekenen. Tot zover dit verslagje. Zie de foto’s hieronder.
M.v.g., Hugo Ouwerkerk

Img_9634 kl
De toegangstrap met onderaan de gassluis.

Img_9588 kl
De communicatieruimte in de bunker. Een tijdcapsule uit de 60-tiger jaren, de Koude Oorlog.

Img_9620 kl
Uitleg in de kantine van de ondergrondse BB commandopost.

Img_9589 kl
De commandoruimte met plotkaarten. De gele lijn is de fallout grens na 1/2 uur en na 1 uur.

Img_9592 kl
Alarmkolom in de ondergrondse BB Commandopost bunker.

Img_9639 kl
De netwerkborrel.

Na een geslaagde dag, weer voldaan huiswaarts gekeerd.